Define cilik ve define isaretleri hakkında kullanıcılara bilgiler sunulan forum sitesi, define isaretleri, define siteleri, define sitesi, definecilik Dedektörle arama yapmak suç olmaktan çıkarıldı(SİT alanı hariç) | Define Mekanı- Define işaretleri

Dedektörle arama yapmak suç olmaktan çıkarıldı(SİT alanı hariç)

Konusu 'Definecilikle ilgili kanunlar' forumundadır ve HİTİTLİ tarafından 3 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. HİTİTLİ

  HİTİTLİ üye Kullanıcı

  Katılım:
  4 Aralık 2012
  Mesajlar:
  763
  Beğenileri:
  572
  Tecrübe Puanı:
  93
  Yer:
  DAGESTAN
  Yargitay 7 ceza dairesince 12.03.2009 gün ve 1078-3010 sayı ile;"2863 sayılı Yasanın 74. maddesinde, 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın, 416. maddesi ile yapılan değişiklik nedeniyle, izinsiz araştırma yapma fiili, suç olmaktan çıkarıldığından, hükmün bozulmasına...

  T.C. YARGITAY
  Ceza Genel Kurulu
  Esas: 2009/7-96
  Karar: 2009/188
  Karar Tarihi: 07.07.2009
  ÖZET: Yapılan değişikliğin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruna Kanunu’nun 74. maddesinin 3. cümlesinde düzenlenmiş bulunan fiilini suç olmaktan çıkarmadığı, aksine bu tür eylemlerin değişiklikten sonra maddenin yeni halinin 2. fıkrasında yer verilen oluşturacağı kabul edilmelidir.
  (2863 S. K. m. 6, 7, 8, 35, 50, 74) (765 S. K. m. 36) (1412 S. K. m. 392)
  Dava: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 74. maddesinde düzenlenen <izinsiz araştırma yapmak> suçunu işlediklerinden bahisle, <sanıklara ait bir adet dedektör, dedektöre ait 2 adet başlık, bir adet el dedektörü, bir adet bel küreği ve bir adet çapanın, 1412 sayılı CYUY’nın 392. ve 765 sayılı TCY’nın 36. maddesi uyarınca zoralımına> ilişkin, O.... Sulh Ceza Mahkemesince verilen 13.12.2004 gün ve 122-146 sayılı hükmün, sanıklar tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 7. Ceza Dairesince, (((((((((12.03.2009 gün ve 1078-3010 sayı ile; <2863 sayılı Yasanın 74. maddesinde, 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın, 416. maddesi ile yapılan değişiklik nedeniyle, izinsiz araştırma yapma fiili, suç olmaktan çıkarıldığından, hükmün bozulmasına,))))))))) ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, müsaderesi talep edilen eşyaların sanıklara iadesine> oyçokluğu ile karar verilmiştir.
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 29.04.2009 gün ve 46494 sayı ile <Belirtilen Yasanın eylemi suç olmaktan çıkarmadığı vurgulandıktan sonra sanıkların, izinsiz araştırma yaparken yakalandıkları yerin aynı Yasanın 6. ve 50. maddelerinde yazılı yerlerden olduğunun saptanması halinde, ‘izinsiz araştırma yapma’ suçunun oluşacağı, aksi halde ise, oluşmayacağı belirtilerek, bu araştırmanın yapılmamış olması nedeniyle, hükmün eksik soruşturmaya dayalı olarak bozulması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizliğinden> itiraz yasayoluna başvurarak Özel Daire Kararının kaldırılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.
  Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
  Karar: Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık, <2863 sayılı Yasanın 74. maddesinde 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın 416. maddesiyle yapılan değişiklikten> sonra ortaya çıkan yeni durumda eylemlerinin herhangi bir suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.
  İncelenen dosya içeriğinden;
  28.08.2004 günü saat: 24.00 sıralarında, Aksaray İli, Ortaköy İlçesi, Devedamı Kasabası, Çayana Mevkiinde kaçak kazı olayının ihbar edilmesi üzerine, olay yerine giden kolluk görevlileri tarafından, arazi üzerinde gezinen ve şüpheli hareketler sergiledikleri görülen Y.... E...., M....Y.... ve Ş.... Y.....’ın yakalandıkları,
  Şüphelilerden Y..... .E....'e ait 1 adet dedektör, iki adet dedektör başlığı, Ş..... Y....’a ait 1 adet el dedektörü ve M......Y......’a ait 1 adet çapa ile 1 adet küreğe el konulduğu,
  Kolluk tarafından düzenlenen krokiden, şüphelilerin köyde arazi yolunun yakınında, N..... D....’a ait tarlaların hemen ilerisinde yakalandıklarının belirlendiği,
  Her üç şüpheliye de 2863 sayılı Yasanın 74. maddesinin 3. cümlesi uyarınca <izinsiz araştırma yapmak> suçundan, 31.08.2004 tarihinde ön ödeme teklifinde bulunulduğu, şüphelilerin ön ödeme gereklerini süresinde yerine getirerek para cezalarını ödedikleri,
  O. Cumhuriyet Başsavcılığınca 16.09.2004 gün ve 601-375 sayı ile her üç şüpheli hakkında, ön ödeme nedeniyle takipsizlik kararı verilip 16.09.2004 gün ve 601 sayılı yazı ile de Sulh Ceza Mahkemesinden, suçta kullanılan Y....E....’e ait bir dedektör, bu dedektöre ait iki adet başlık, bir adet el dedektörü ile M.......Y......’a ait bir adet bel küreği ve bir adet çapanın 765 sayılı TCY’nın 36. maddesi uyarınca zoralımına karar verilmesinin 1412 sayılı CYUY’nın 392. maddesi uyarınca talep edildiği,
  Olayla ilgili olarak savunmasına başvurulan sanıkların; Y......E....’e ait dedektörü denemek amacıyla arazi üzerine geldiklerini, amaçlarının herhangi bir yeri kazmaksızın toprak yüzeyinde araştırma yapmak olduğunu, ancak hiçbir şey yapamadan yakalandıklarını, söyledikleri,
  Anlaşılmıştır.
  Şu durumda; bizatihi suç teşkil etmeyen bir eşya hakkında suçta kullanılmış olması nedeniyle zoralım kararı verilebilmesi için, eşyanın kullanıldığı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olması zorunluluğu karşısında, çözüme kavuşturulması gereken sorun, anılan Yasa değişikliği de dikkate alınarak sanıklara atılı eylemlerin herhangi bir suçu oluşturup oluşturmadığının belirlenmesiyle ilgilidir:
  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun, <İzinsiz Araştırma, Kazı ve Sondaj Yapanlar> başlığını taşıyan 74. maddesinde 5728 sayılı Yasanın 416. maddesiyle değişiklik yapılmadan önce 3 ayrı suç tipinin düzenlendiği görülmektedir:
  Bunlardan birincisi, ilk cümlede düzenlenen <ruhsatsız sondaj ve kazı yapma> suçudur: Yasanın 35. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, sondaj ve kazı yapma hakkı sadece Kültür Bakanlığına aittir. Ancak, bilimsel ve mali yeterliliği adı geçen Bakanlıkça takdir ve kabul olunan Türk ve yabancı heyet ve kurumlara, Bakanlık teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilebilir. Bu izin ve bağlı olarak ruhsatname alınmadan gerek gerçek kişiler, gerekse heyet ve kurumlar tarafından Yasanın 6. maddesinde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının üzerinde, içinde veya altında, Yasanın 7. maddesine göre tescil edilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 8. maddede öngörülen usullere göre tespit edilen korunma alanlarında ve tespit ve tescil edilen SİT alanları içinde, sondaj ve kazı yapmak bu suçun maddi unsurunu oluşturur.
  İkincisi, 2. cümlede yer alan <izinsiz define araştırma> suçudur. 50. maddede define aramak isteyenlere belirli alanlar dışında Kültür Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi verilebileceği öngörülmüştür. Bu ruhsatname alınmadan yapılan sondaj ve kazı çalışmaları suçun maddi unsurunu oluşturur.
  Üçüncüsü ise, 3. cümlede düzenlenmiş olan <izinsiz araştırma yapma> suçudur. Olayımızın da konusunu oluşturan bu suçun maddi unsuru, sondaj ve kazı dışında, toprak üstünde veya su altında araştırma yapılmasıdır. Havadan fotoğraf çekilmesi, ses değişikliklerinin belirlenmesi, elektrik iletkenliğinin ölçülmesi, manyetik veya jeofiziksel aramalar yapılması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yine suçun oluşabilmesi için araştırmanın Yasanın 6. maddesinde belirtilen kültür ve tabiat varlıklarında, bunların korunma alanlarında ya da tespit ve tescil edilmiş SİT alanlarında yapılması şarttır.
  23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın 416. maddesi ile 74. madde, <İzinsiz Araştırma, Kazı ve Sondaj Yapanlar> şeklindeki madde başlığı aynen korunmak suretiyle değiştirilmiştir.
  Maddenin yeni hali incelendiğinde; 1. fıkrada <Kültür varlıklarını bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapan kişilerin>, 2. fıkrada ise <İzinsiz olarak define araştıranların> cezalandırıldıkları, 3. ve 4. fıkraların etkin pişmanlık hükümlerine ilişkin olduğu; dolayısıyla maddenin önceki halinde yer alan <izinsiz araştırma yapmanın> ayrı bir suç olarak düzenlenmediği görülmektedir.
  Bununla birlikte, madde değişikliği ile ilgili hükümet tasarısının gerekçesinin ikinci paragrafında açıkça, <74. maddenin ikinci fıkrasında, izinsiz define araştıranlar bakımından uygulanacak yaptırıma yer verilmiş, bu fiillerin yurt dışına kültür varlıklarını kaçırma amacıyla, ya da kültür varlıklarını korumada görevli kişiler tarafından işlenmesi halinde, hem fiile bağlı, hem de şahsa bağlı bir artırım nedeni öngörülmüştür. Öte yandan maddedeki izinsiz define araştıranlar ifadesi, her türlü teknik cihazla araştırma yapma eylemini de kapsayacağından madde metninde yer alan ‘izinsiz araştırma yapanlar’ ibaresine yer verilmemiştir> denilmek suretiyle, yasa değişikliğinden önce suçu olarak değerlendirilen eylemlerin, bundan böyle değişik maddenin 2. fıkrası kapsamında kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği belirtilmiştir. Ayrıca, madde başlığının değiştirilmeyip <İzinsiz araştırma, kazı ve sondaj yapanlar> şeklinde korunması da bu yorumu güçlendirmektedir.
  Şu halde, 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın 416. maddesiyle yapılan değişikliğin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruna Kanunu’nun 74. maddesinin 3. cümlesinde düzenlenmiş bulunan fiilini suç olmaktan çıkarmadığı, aksine bu tür eylemlerin değişiklikten sonra maddenin yeni halinin 2. fıkrasında yer verilen oluşturacağı kabul edilmelidir.
  Öte yandan, sanıklardan ele geçirilen ve bizatihi müsadereye tabi olmayan eşyaların zoralımına karar verilebilmesi için öncelikle işledikleri eylemlerin suç teşkil etmesi gerekli olduğundan; sanıkların eylemlerinin, 2863 sayılı Yasanın 6. maddesinde sayılan veya define araştırma koşullarını düzenleyen 50/1. maddede belirtilen yerlerde gerçekleştirip gerçekleştirilmediğinin saptanmasında zorunluluk bulunmaktadır.
  Bu itibarla, itirazın kabulüne, Özel Daire Kararının kaldırılmasına ve belirtilen doğrultuda temyiz incelemesi yapılarak bir karar verilmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verilmelidir.
  Çoğunluk görüşüne katılmayan üç Genel Kurul Üyesi, <2863 sayılı Yasanın 74. maddesinin 3. cümlesinde düzenlenmiş bulunan suçunun, 5728 sayılı Yasanın 416. maddesiyle suç olmaktan çıkarıldığı gerekçesiyle> itirazın reddi yönünde karşıoy kullanmışlardır.
  Sonuç: Açıklanan nedenlerle,
  1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne,
  2- Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 12.03.2009 gün ve 1078-3010 sayılı kararının kaldırılmasına,
  3- Dosyanın, belirtilen doğrultuda inceleme yapılarak bir karar verilmesi için Yargıtay 7. Ceza Dairesine gönderilmek üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 07.07.2009 günü yapılan müzakerede oyçokluğu ile karar verildi.


  Yargitay 7 ceza dairesince 12.03.2009 gün ve 1078-3010 sayı ile;<2863 sayılı Yasanın 74. maddesinde, 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın, 416. maddesi ile yapılan değişiklik nedeniyle, izinsiz araştırma yapma fiili, suç olmaktan çıkarıldığından, hükmün bozulmasına,


  Bu karara göre anladıgım kadarıyla SİT alanı dısındaki yerlerde dedektörle tarama yapmak suc teşkil etmiyor artık.
  LAkin kazma işlemi varsa suç teşkil edecek ifadesi var anladıgım kadarıyla.

  Bu saçma kararın bozulması iyi olmus.
  Herkese hayırlı olsun.
   
  • Beğen Beğen x 1
 2. BoZKu®T

  BoZKu®T "R@m@z@n" Yönetici Forum Düzeni

  Katılım:
  22 Mart 2012
  Mesajlar:
  8.230
  Beğenileri:
  11.631
  Tecrübe Puanı:
  113
  Yer:
  İstanbul
  Cevap: Dedektörle arama yapmak suç olmaktan çıkarıldı(SİT alanı hariç)

  haber için tesekkurler,inş bilinçli düzenli ve tertibli şekilde kullanım olur.
   
 3. HİTİTLİ

  HİTİTLİ üye Kullanıcı

  Katılım:
  4 Aralık 2012
  Mesajlar:
  763
  Beğenileri:
  572
  Tecrübe Puanı:
  93
  Yer:
  DAGESTAN
  Cevap: Dedektörle arama yapmak suç olmaktan çıkarıldı(SİT alanı hariç)

  Evet inş her iki taraf içinde makul ve uygun koşullar içerisinde tatbik edilir.

  Ne devlet ne define merakı olan insanlar ve tabi nede büyük tarihi doku zarar görmeden yürür bu işler.
   
 4. aliveli44

  aliveli44 "Rüştü" Yönetici Araştırmacı

  Katılım:
  12 Haziran 2012
  Mesajlar:
  9.802
  Beğenileri:
  16.451
  Tecrübe Puanı:
  426
  Cinsiyet:
  Bay
  Meslek:
  Sağlık
  Yer:
  Malatya
  Cevap: Dedektörle arama yapmak suç olmaktan çıkarıldı(SİT alanı hariç)

  Yargıtay 7. Ceza Dairesince, (((((((((12.03.2009 gün ve 1078-3010 sayı ile; <2863 sayılı Yasanın 74. maddesinde, 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın, 416. maddesi ile yapılan değişiklik nedeniyle, izinsiz araştırma yapma fiili, suç olmaktan çıkarıldığından, hükmün bozulmasına,))))))))) ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, müsaderesi talep edilen eşyaların sanıklara iadesine> oyçokluğu ile karar verilmiştir.
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 29.04.2009 gün ve 46494 sayı ile <Belirtilen Yasanın eylemi suç olmaktan çıkarmadığı vurgulandıktan sonra sanıkların, izinsiz araştırma yaparken yakalandıkları yerin aynı Yasanın 6. ve 50. maddelerinde yazılı yerlerden olduğunun saptanması halinde, ‘izinsiz araştırma yapma’ suçunun oluşacağı, aksi halde ise, oluşmayacağı belirtilerek, bu araştırmanın yapılmamış olması nedeniyle,...
  Arkadaşlar burda dikkat etmeniz gereken
  Yasanın 6. ve 50. maddeleri

  Madde 6 – Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:
  a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar,
  b) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar,
  c) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları,
  d) Milli tarihimizdeki önlemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tesbit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kullanılmış evler.
  Ancak, Koruma Kurullarınca mimari, tarihi, estetik, arkeolojik ve diğer önem ve özellikleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı karar altına alınan taşınmazlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı sayılmazlar.
  Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, tümülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihi kışla, tabya ve isihkamlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç ve kuyular; tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, rıhtımlar; tarihi saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler, musallalar, namazgahlar; çeşme ve sebiller; imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, simkeşhane, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar, hazireler, arastalar, bedestenler, kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar; külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar, mozaikler, peri bacaları ve benzeri taşınmazlar; taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir. (1)
  Tarihi mağaralar, kaya sığınakları; özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri; taşınmaz tabiat varlığı örneklerindendir.


  Madde 50 – Define aramak isteyenlere, bu Kanunun 6 ncı maddesinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi verilebilir.
  Define aramak isteyenlere aynı süre içinde birden fazla yerde arama izni verilemez. Define arama izni, başkalarına devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz.
  Define aramada, Kültür ve Turizm Bakanlığından ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temsilci olarak gönderileceklerin yolluk ve yevmiyeleri ile zaruri giderleri arayıcı tarafından karşılanır. Bu iş için gerekli olan ödenek, Bakanlıkça, define arayıcısından peşinen tahsil edilip bir Devlet bankasına yatırılır.
  Arama ruhsatının verilmesi, define arayıcıdan istenecek belgeler, aramanın yapılması, çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte düzenleyeceği yönetmelikte belirtilir.

   
 5. ASİAVCI

  ASİAVCI V.i.p Üye Özel Üyemiz

  Katılım:
  10 Kasım 2012
  Mesajlar:
  5.355
  Beğenileri:
  14.939
  Tecrübe Puanı:
  113
  Meslek:
  vergi mukellefi
  Yer:
  ankara
  Cevap: Dedektörle arama yapmak suç olmaktan çıkarıldı(SİT alanı hariç)

  benim bildiğim dedektörle gezeceğiniz yerleri( sit alanı vede mezarlıklar hariç) yörenin ilgili kolluğuna bildirdiğinizde bunu gercekleştire biliyordunuz
  değişen ne olmuş HİTİTLİ
   
 6. onur2344

  onur2344 üye Kullanıcı

  Katılım:
  23 Nisan 2013
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  1
  Tecrübe Puanı:
  3
  Cevap: Dedektörle arama yapmak suç olmaktan çıkarıldı(SİT alanı hariç)

  yazıyı okudum ama hiçbirşey anlamadım.şimdi mesela ben dedektörümle sit alanı ve mezarlıklar hariç herhangi bir yerde oranın güvenlik güçlerine bildirdiğim takdirde çalışma yapabilirmiyim?
   
 7. ASİAVCI

  ASİAVCI V.i.p Üye Özel Üyemiz

  Katılım:
  10 Kasım 2012
  Mesajlar:
  5.355
  Beğenileri:
  14.939
  Tecrübe Puanı:
  113
  Meslek:
  vergi mukellefi
  Yer:
  ankara
  Cevap: Dedektörle arama yapmak suç olmaktan çıkarıldı(SİT alanı hariç)

  Calışma yapamazsın makinayla gezer araştırır sonrasında resmiyete dökersin
   
 8. HİTİTLİ

  HİTİTLİ üye Kullanıcı

  Katılım:
  4 Aralık 2012
  Mesajlar:
  763
  Beğenileri:
  572
  Tecrübe Puanı:
  93
  Yer:
  DAGESTAN
  Cevap: Dedektörle arama yapmak suç olmaktan çıkarıldı(SİT alanı hariç)

  Bu kararla ilgili düzenlemenin dayanagı olan kanun değişmiş oldu benim anşladıgım kadarıyla ustam.

  Yani ; yargıtaya temyiz basvurusunda bulunan bu sahısların itirazı kısmi haklı bulunup sit alanı vb yerler haric didiktçrle veya cıbıkla dolaşmak ve keşif yapmak cezai müeyyide almaktan cıkarılmıs.

  Lakin bu kazı yapma hakkı vermiyor.

  Benim anladıgım kadarıyla bölgenin baglı oldugu koulluk kuvvetlerinden izin almaya gerek yok artık.
   
 9. ASİAVCI

  ASİAVCI V.i.p Üye Özel Üyemiz

  Katılım:
  10 Kasım 2012
  Mesajlar:
  5.355
  Beğenileri:
  14.939
  Tecrübe Puanı:
  113
  Meslek:
  vergi mukellefi
  Yer:
  ankara
  Cevap: Dedektörle arama yapmak suç olmaktan çıkarıldı(SİT alanı hariç)

  o zaman diyoruzki kolluktan izin kalkmış oldu dolaşıyoruz keşfediyoruz son olarakta resmi yoldan kazıyoruz ....buda bir aşama biz defineciler için.....tşklr
   
 10. FENERLİ

  FENERLİ Usta Define İşaretleri

  Katılım:
  9 Aralık 2012
  Mesajlar:
  1.671
  Beğenileri:
  1.751
  Tecrübe Puanı:
  113
  Meslek:
  esnaf
  Yer:
  istanbul
  Cevap: Dedektörle arama yapmak suç olmaktan çıkarıldı(SİT alanı hariç)

  Teşekkürler bilgilendirme için acaba eskisi gibi mesai saatleri içindemi ?
   

Sayfayı Paylaş