define kaya işaret

  1. pattikbuttik

    Tesadüfi Gördüğümüz Kayalar Üzerindeki Işaret

    Yürüyüş esnasında dikkatimizi çeken kayalardaki simgeler.
Üst