kassit dönemi | Define işaretleri ve anlamları

kassit dönemi

  1. BABACONDA

    Asur Dönemi Ve Kassitler

    Bu bölümde önce MÖ. II. Binyılın başlarından Eski Babil, İsin-Larsa, Mari bölgesel krallıklarıyla aynı dönemlerde Dicle ve Zap Irmaklarının kesişme noktasında ortaya çıkmış Eski Asur Dönemi ele alınacaktır. Daha sonra ise , Güney Mezopotamya’da bir dizi siyasi değişikliğe neden olan ve II...
Üst