kyros kroisos | Define işaretleri ve anlamları

kyros kroisos

  1. BoZKurT

    Sardeis Sikkeleri

    Giriş Lidyalılar haklı olarak sikkeleri ile ünlüydü. Herodotos’un yukarıda aktardıkları dışında, erken dönem Yunan yazarlarından biri olan Kolophonlu Ksenophanes de sikkenin icadının Lidyalılara bağlamaktadır1 ve bu tespit sikkelerin kendileri tarafından da doğrulanmaktadır. En erken sikkeler...
Üst