thessalonike | Define işaretleri ve anlamları

thessalonike

  1. D

    thessalonike

    " thessalonike... philippos' un kraliçesi ! " onurlandırma hellenistik dönem M.Ö. 2. yy
Üst