Âdem Aleyhisselam’ın Kıssası | Define Mekanı- Define işaretleri

Âdem Aleyhisselam’ın Kıssası

BoZKurT

"R@m@z@n"
Forum Düzeni
Araştırmacı
Katılım
22 Mart 2012
Mesajlar
8,690
Beğeni
13,459
Konum
İstanbul
1) “Bir zaman Rabb’in meleklere demişti ki: ‘Ben kupkuru çamurdan bir insan yaratacağım!”
Hicr 28
2) “Onu yeryüzünde halife kılacağım.”
Bakara 30
3) “Onu düzenleyip insan şekline koyduğum ve ona ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secdeye kapanın!”
Hicr 29
4) “Meleklere: ‘Âdem için secde edin’ dedik.”
Bakara 34
5) “Meleklerin hepsi topluca secde ettiler. Yalnız İblis, secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi.”
Hicr 30, 31
6) “Allah dedi ki: ‘Ey İblis, ne var ki, sen secde edenlerle beraber olmadın?”
Hicr 32
7) “Emrettiğim halde iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun?”
A’râf 12, Sad 75
8) “İblis dedi ki: ‘Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.”
Sad 76
9) “Ben çamurdan yarattığın bir insana secde etmem.”
Hicr 33
10) “Allah dedi ki: ‘Çık oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Haydi, sen yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık, çünkü sen alçaklardansın.”
A’râf 13, 18, Hicr 34
11) “Şüphesiz ki lanet benim lanetim kıyamet gününe kadar elbette senin üzerine olacaktır.”
Sâd 78, Hicr 35
12) “İblis: ‘Rabb’im, tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver.’ dedi.”
Hicr 36
13) “Allah: ‘Haydi sen, o bilinen vaktin gününe kadar mühlet verilenlerdensin.’ buyurdu.”
Hicr 37, 38
14) “İblis dedi ki:’ Rabb’im! O halde beni azdırmana karşılık, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. İzzetine yemin olsun ki, ben yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım.”
Hicr 39, Sâd 78, A’raf 16, Hicr 39
15) “Şu benden üstün kıldığın Âdem’i görüyor musun, eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen and olsun, onun çocuklarını pek azı hariç kökünden koparıp sürükleyeceğim!”
İsra 62
16) “Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın.”
A’raf 17
17) “Allah: ‘Onlardan gücünün yettiğini, sesinle harekete geçir, atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygara kopar, mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol, onlara çeşitli vaâdlerde bulun... Git, onlardan kim sana tabi olur uyarsa sizin hepinizle cehennemi dolduracağım cezanız cehennemdir, o mükemmel bir cezadır.”
A’râf 18, İsra 63, 64
18) “Benim salih kullarım ise onların üzerinde hiçbir gücün yoktur. Rabbin vekil olarak yeter.’ buyurdu.”
İsra 65
19) “İblis: ‘Ancak onlardan ihlâs sahibi kulların müstesnadır’ dedi.”
Sad 83
20) “Dedik ki: ‘Ey Âdem, bu İblis senin ve zevcenin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın.”
Ta-Ha 117
21) “Ey Âdem, sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”
A’raf 19
22) “Sen burada hiç acıkmayacak ve çıplak kalmayacaksın.”
Ta-Ha 118
23) “Sen burada susamayacak, kuşluk vakti güneşinden de yanmayacaksın.”
Ta-Ha 119
24) “Nihayet İblis ona fısıldayıp: ‘Ey Âdem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi?’ dedi.”
Ta-Ha 120
25) “İblis, onların kendilerine gizli kalan çirkin yerlerini, kendilerine göstermek için onlara vesvese verip dedi ki: ‘Rabbiniz sırf ikiniz de melekleşirsiniz veya burada ebedi kalıcılardan olursunuz diye size bu ağacı yasakladı.’ Onlara ‘Elbette ben size nasihat edenlerdenim’ diye yemin etti.”
A’raf 20, 21
26) “Böylece onları aldattı. İkisi de o ağaçtan yediler. Onlar ağacı tadınca, çirkin yerleri kendilerine göründü de cennet yapraklarını üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi: ‘Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Şeytan sizin için apaçık bir düşmandır demedim mi?”
Taha 121, A’raf 22
27) “Âdem Rabb’inin buyruğuna karşı geldi ve yolunu şaşırdı”
Ta-Ha 121
28) “Şimdi siz beni bırakıp İblisi ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır! Allah’a karşı İblis ve soyunu tercih eden zalimler için bu ne çirkin bir değişmedir?!”
Kehf 50
29) “Andolsun biz önceden Âdem’e o ağaçtan yememesini tenbih etmiştik ama bizim tenbihimizi unuttu. Biz onda bir azimet bulamadık.”
Ta-Ha 115
30) “Derken şeytan onların ayağını kaydırdı. İçinde bulundukları cennet yurdundan çıkardı. Biz de: ‘Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır’ dedik.”
Bakara 36
31) “Benden size bir hidayet rehber geldiği zaman, kim benim hidayetime uyarsa o, dalalete düşmez ve azıtmaz.”
Ta-Ha 123
32) “Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz.”
Ta-Ha 124
 
Üst