Ayetlerle Cehennem Nedir ve Nasıl Bir Yerdir? |

Ayetlerle Cehennem Nedir ve Nasıl Bir Yerdir?

BoZKurT

"R@m@z@n"
Forum Düzeni
Admin
Katılım
22 Mart 2012
Mesajlar
9,122
Beğeni
15,219
Konum
İstanbul
1) “O, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateştir.”
Bakara 24, Tahrim 66
2) “Orası ne kötü bir döşektir.”
Âl-i İmran 12
3) “Küfre karşılık olarak azabedilen yerdir.”
Âl-i İmran 106
4) “Kâfirlerin derilerinin pişirildiği yerdir.”
Nisa 56
5) “Azabı çetin ve sürekli olan yerdir.”
Ta-Ha 127
6) “Çok kötü konaktır.”
Ra’d 18
7) “Katmerli azaptır o ateş.”
A’raf 38
8) “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanların azap yeridir.”
Tevbe 34, 35
9) “İrinli su içirilen fakat yutulamayan yerdir.”
İbrahim 16, 17
10) “Her taraftan ölüm geldiği halde ölünemeyen yerdir.”
İbrahim 17, Fatır 36
11) “Yedi kapısı olan ve her kapıdan bir grubun gireceği yerdir.”
Hicr 44
12) “İnim inim inlenen ve bir şey işitilmeyen yerdir.”
Enbiya 100
13) “Ateşten elbiselerin olduğu yerdir.”
Hac 19
14) “Kaynar su ile karınların ve derilerin eritildiği yerdir.”
Hac 20
15) “Demir kamçılarıtopuzları olan yerdir.”
Hac 22
16) “Uğultusu ve kaynaması uzaktan duyulan yerdir.”
Furkan 12
17) “Ehlinin yok olmayı istedikleri halde yok olamadıkları yerdir.”
Furkan 14
18) “Ehlinin oradan çıkmak istedikleri halde çıkamadıkları ve geri çevrildikleri yerdir.”
Secde 20
19) “Azabı ve cezası azaltılmayan yerdir.”
Fatır 36
20) “İnsanların dünyaya tekrar geri dönmek için yalvaracakları ve tüm yalvarmanın boşuna olduğu yerdir.”
Fatır 37, Mü’min 50
21) “Orada döşekler de, üstlerdeki örtüler de ateştendir.”
A'raf 41
22) “Hiçbir velinin dost ve yardımcının olmadığı yerdir.”
Şura 44
23) “Zalimler için bir fitne olan zakkum ağacının yetiştiği yerdir.”
Saffat 62, 64
24) “Tomurcukları meyveleri şeytanların başları gibi olan ve karınların onunla doldurulacağı zakkum ağacının yendiği yerdir.”
Saffat 65, 66, Duhan 43, 46, Vakıa 52, 53
25) “Sonra zakkumun üzerine, susamış develerin suya saldırışı gibi kaynar suların içildiği yerdir.”
Saffat 67, Vakıa 54, 55
26) “Orada içecek olarak kaynar su ile beraber irin de tattırılacaktır.”
Sad 57, Nebe 25
27) “Rahat yüzü görülmeyen yerdir.”
Sad 59
28) “Ehlinin üstlerinde de altlarında da ateşten tabakaların olduğu yerdir.”
Zümer 16
29) “Ehlinin boyunlarındaki halkalar ve zincirler ile sürüklenecekleri yerdir.”
Mü’min 71
30) “Ehlinin gömlekleri katrandan olan ve yüzlerini de ateşin bürüdüğü yerdir.”
İbrahim 50
31) “Azap olarak ehlinin başlarına kaynar su dökülecek olan yerdir.”
Duhan 48
32) “Dolmayan, çok geniş bir yerdir.”
Kaf 30
33) “Bekçileri iri gövdeli, sert tabiatlı ve Allah’ın emrettiğini yapıp baş kaldırmayan meleklerdir.”
Tahrim 6
34) “Bekçileri yalnız melekler olup adetleri ondokuzdur.”
Müddessir 30, 31
35) “Öfkesinden çatlayacak gibi olan yerdir.”
Mülk 8
36) “O, insanlık için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.”
Müddessir 35, 36
37) “Serinlik ve içilecek bir şeyin tadılamayacağı yerdir.”
Nebe’ 24
38) “Ne semirten ne de açlığı gideren kuru bir dikenden başka bir yiyeceğin olmadığı yerdir.”
Ğaşiye 6, 7
39) “Kıyamet günü ortaya getirilecek olandır.”
Fecr 23
40) “Hutame, Allah’ın tutuşturulmuş, tırmanıp kalplerin üstüne çıkan ateşidir.”
Hümeze 7
41) “Ehli, uzatılmış sütunlara bağlanmış vaziyette üzerlerine ateşinin kapatıldığı yerdir.”
Hümeze 8, 9
 
Üst