Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir? | Define Mekanı- Define işaretleri

Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir?

BoZKurT

"R@m@z@n"
Forum Düzeni
Araştırmacı
Katılım
22 Mart 2012
Mesajlar
8,690
Beğeni
13,459
Konum
İstanbul
1) “Cennet, mü’min ve muttakiler için mükâfat olarak hazırlanmış ebedi kalacakları bir meskendir.”
Tevbe 72, Furkan 15
2) “Genişliği göklerle yer kadardır.”
Âl-i İmran 133, Hadid 21
3) “Orası güvenilir bir makamdır.”
Duhan 51
4) “Altından ırmaklar akar.”
Bakara 25, Âl-i İmran 15, 136, Nisa 57
5) “Cennette elbiseler ipek ve atlastan olup yeşil renkli, altın ve incilerle bezenmiş haldedir.”
Hac 23, Fatır 33, Duhan 53
6) “Cennette altın ve gümüş bilezikler takılacaktır.”
Kehf 31, Fatır 33, İnsan 21
7) “Cennet ehli oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte girer.”
Ra’d 23, Yasin 56
8) “Cennette hurilerden eşler vardır. O huriler ki yeni bir yaratılışla yaratılmış, bakire, göğüsleri tomurcuklaşmış, yalnızca kocalarına bakan ve onlara âşık, saklı inciler gibi iri gözlü, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyaz, çadırlar içinde ve tertemiz, yaşıt sevgililer halinde olcaktır.”
Vakıa 22, 23, 35, 37, Nebe 33, Saffat 48, 49, Rahman 72, Nisa 57
9) “Oranın yemişi ve gölgesi süreklidir.”
Ra’d 35
10) “Berrak, içene lezzet veren, sersemletmeyen ve sarhoş etmeyen içkileri vardır.”
Saffat 46, 47
11) “Çeşitli meyveler vardır.”
Yasin 57, Zuhruf 73
12) “Cennet ehlinin canlarının istediği kuş etleri vardır.”
Vakıa 21
13) “Cennette acıkmak ve susamak yoktur.”
Ta-Ha 118, 119
14) “Orada ehlinin canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey vardır.”
Zuhruf 71
15) “Bahçeler ve üzüm bağları vardır.”
Nebe 32
16) “Gölgeleri ehlinin üzerine sarkar, meyveleri de kolayca koparılacak şekildedir.”
İnsan 14
17) “Orada boş laf ve kötü söz işitilmez, sadece selam işitilir.”
Vakıa 25, 26, Meryem 62
18) “Orada yorulmak yoktur.”
Hicr 48, Fatır 35
19) “Orada ölmek de, azap da yoktur.”
Saffat 58, 59, Duhan 56
20) “Orada korkmak ve üzülmek yok, sevinmek vardır.”
Fussilet 30
21) “Orada ne yakıcı sıcak görülür, ne de dondurucu soğuk.”
İnsan 13
22) “Bozulmayan sudan, sütten, şaraptan ve baldan ırmaklar vardır.”
Muhammed 15
23) “Çağlayarak akan sular vardır.”
Vakıa 31
24) “Yükseklerde kurulmuş döşekler ve mücevherlerle süslenmiş tahtlar vardır.”
Vakıa 15, 34, Ğaşiye 13
25) “Tertemiz hizmetçiler, saçılmış inci gibi gençler vardır.”
Tur 24, Vakıa 17
26) “Kalplerden kin sökülüp atılmıştır.”
A’raf 43
27) “Yiyecek ve içecekler altın tepsi ve kadehlerle sunulur.”
Zuhruf 71
28) “Sıra sıra dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar vardır.”
Ğaşiye 15, 16
29) “Cennetin neresine bakılsa bir nimet ve büyük bir mülk vardır.”
İnsan 20
Ayetlerle Cennetden Manzaralar

1) “Muttakilere vaadolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır...”
Muhammed 15
2) “...Zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız...”
Nisa 57, Yunus 10
3) “...Yemişleri ve gölgesi süreklidir...”
Ra’d 35
4) “Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır...”
Zuhruf 71
5) “Berraktır, içenlere lezzet verir. O içkide ne sersemletme vardır ve de onunla sarhoş olurlar.”
Saffat 46, 47
6) “Orada sizin için bol bol meyveler vardır, ondan yersiniz, denilir.”
Zuhruf 73
7) “Orada canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.”
Tur 22
8) “Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, yaptıklarına karşılık olarak verilir.”
Vakıa 20, 21
9) “...Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı herşey vardır...”
Zuhruf 71
10) “...Onlar Adn cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler...”
Kehf 31
11) “...İncilerle süslenirler ve orada giyecekleri elbiseler de ince ipek ve parlak atlastandır.”
Hac 23, Fatır 33, Duhan 53
12) “...Ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. Gölgeleri üzerlerine sarkar, kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur.”
İnsan 13, 14
13) “...Onlar için orada tertemiz eşler vardır...”
Nisa 57
14) “Gerçekten biz hurileri apayrı bir biçimde yeniden yarattık. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık.”
Vakıa 35, 37
15) “Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar vardır.”
Nebe 33
16) “Çadırlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır.”
Rahman 72
17) “Saklı inciler gibi, iri gözlü huriler yaptıklarına karşılık olarak verilir.”
Vakıa 22, 24
18) “Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdırlar.”
Saffat 48, 49
19) “Çevrelerinde, Main çeşmelerinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle hizmet için ölümsüz gençler dolaşır.”
Vakıa 17, 18
20) “O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki, onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.”
İnsan 19, Tur 24
21) “Onlar orada ne boş bir lakırtı, ne de yalan işitirler.”
Nebe 35, Ğaşiye 11, Meryem 19
22) “...Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak, ne de orada bize bir usanç gelecektir.”
Fatır 35, Hicr 48
23) “İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar...”
Duhan 56, Saffat 58, 59
24) “...Ve onlar oradan ebedi olarak çıkarılmayacaklardır.”
Hicr 48, Tevbe 72
25) “...Ve onlar pınar başlarındadırlar.”
Zariyat 15
26) “Ne yana bakarsan bak, yığınla nimet ve büyük bir mülk görürsün.”
İnsan 20
27) “Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetti. ALLAH’IN RIZASI İSE HEPSİNDEN BÜYÜKTÜR...”
Tevbe 72
 
Üst