bolu müzesi | Define Mekanı- Define işaretleri

bolu müzesi

BoZKurT

"R@m@z@n"
Forum Düzeni
Araştırmacı
Katılım
22 Mart 2012
Mesajlar
8,790
Beğeni
13,866
Konum
İstanbul
Bolu Müzesi Müdürlüğü

resimgoster.aspx
Bolu İli'nde biri merkezde, diğeri ise Düzce İlçesi'ne bağlı Konuralp Beldesi'nde olmak üzere 2 müze bulunmaktadır. Ayrıca Göynük İlçesi'nde, Bolu Müzesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Akşemseddin Türbesi mevcuttur. Bolu ve çevresine ait eserlerin korunması ve sergilenmesini sağlamak üzere, 1975 yılında Bolu'da Müze Memurluğu kurulmuştur. Bir süre eski Güzel Sanatlar Galerisi binası içinde faaliyet gösteren Müze Memurluğu; 1976 yılında Bolu Kültür Sitesi'ne taşınmıştır. Bolu Müzesi, 1977 yılında müze müdürlüğü'ne dönüştürülmüş olup; teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanarak 14.11.1981 tarihinde ziyarete açılmıştır. Kültür Merkezi binasının giriş katında yer alan müze; arkeoloji ve etnografya salonları olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Müzede 01.01.1998 tarihi itibarı ile 2631 adet arkeolojik, 1590 adet etnografik ve 10345 adet de sikke olmak üzere, toplam 14566 adet eser bulunmaktadır.
Etnografya Salonu: Bu salonda, 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk yarısına ait olan; Türk milletinin yakın geçmişte kullandığı her türlü etnografik malzeme; konu birliği oluşturan vitrinlerde yöresel özellikleri de göz önünde bulundurularak teşhir edilmektedir. Sergilenen bu eserler arasında; çeşitli takı ve aksesuarlardan oluşan ziynet eşyaları, çay, kahve, tütün gibi maddelerin hazırlanması ve içilmesinde kullanılan malzemeler, kesici-delici ve ateşli silahlar, düz-düğümlü ve işlemeli bez dokumalar, Mudurnu yöresi oya örnekleri, anahtar çeşitlerinden oluşan bir koleksiyon, Kıbrısçık-Seben-Mudurnu yöresi giyim-kuşam eşyaları, geleneksel ziraat aletleri ile dinî eserler bölümünde toplanan el yazması kitap, rahle, şamdan, gülabdan ve çeşitli hatlardan oluşan levhalar bulunmaktadır. Ayrıca, geleneksel bir Bolu evi odasını eşyaları ile birlikte sergileyen vitrin ile Bolu yöresinde kına gecesi; Merkeşler Köyü davul-zurna ekibi eşliğinde ördek oyunu sahnelerinin mahalli kıyafetler giydirilmiş mankenler üzerinde canlandırıldığı kompozisyonlar; Etnografya salonunun en dikkat çekici bölümleridir.
resimgoster.aspx
resimgoster.aspx

Arkeoloji Salonu: Bu salonda insanoğlunun yerleşik hayat düzenine geçtiği Neolitik (Cilalı Taş) Dönemden Bizans Dönemi sonuna kadarki zamana ait taş, maden, pişmiş toprak, cam gibi maddelerden yapılmış eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Ağırlıklı olarak Roma Dönemi eserlerinin sergilendiği bu salonda Bolu yöresinden yalnızca Değirmenözü Köyü I. binyıl buluntuları ile, Roma ve Bizans Dönemi eserleri yer almaktadır. Neolitik, Eski Tunç, Urartu, Frig, Lidya, Klasik ve Helenistik Döneme ait az sayıda eser diğer müzelerden devredilmiş ya da satın alma yoluyla müzeye kazandırılmış olan eserlerdir. Dönemlere göre bu salonda sergilenen eserler: Neolitik Dönem (M.Ö. 8000-5500): Müzede bu döneme ait serpantin ve sileks türü maddelerden yapılmış el baltası, ezgi dilgi taşı ve ok uçları sergilenmektedir. Tunç Çağı (M.Ö. 3000-1200): Üç evreden oluşan bu çağdan, Eski ve Orta Tunç dönemlerine (M.Ö. 3000-2000) ait gaga ağızlı testi, ağırşak, idol, tezgâh ağırlığı, kolye, saç iğneleri, rhyton ve meyvelik gibi eserler ile Geç Tunç Döneminden (M.Ö. 2000-1200) bronz kâse ve baltalar yer almaktadır. M.Ö. I. binyıl Eserleri: Bolu Değirmenözü Köyü buluntusu olan kapaklı çömlek ve demir kılıçlar; Urartu (M.Ö. 900-600) Eserleri: Bronz bilezik ve pişmiş toprak çanak-çömlekler; Frig (M.Ö. 750-547) Eserleri: Pişmiş toprak boyalı kaplar, fibula, bız, dikici ve kazıyıcı bronz eserler; Lydia (M.Ö. 700-547) Eserleri: Lekythos, Lydion vb. pişmiş toprak eserler, Klasik Dönem (M.Ö. 475-330) Eserleri: Kâse, amphoriskos vb. pişmiş toprak eserler, Helenistik Dönem (M.S. 330-30) Eserleri: Kabartmalı kâseler, terracota figürinler ve mezar steli; Roma Dönemi (M.Ö. 30-M.S. 395): Bu dönem eserleri; heykeltraşlık, pişmiş toprak, cam ve madenî eserler olmak üzere 4 grupta teşhir edilmektedir. Heykeltıraşlık Örnekleri: Bu grupta heykel, heykelcik, figürlü adak stelleri, sunaklar, torso ve ostothek gibi eserler yer almaktadır. Bu eserler arasında Herakles heykeli, kadın başı, Hermes büstü ile Sağlık Tanrısı Asklepios, kızı Hygieia ve yardımcısı Telesphoros heykelcikleri dikkat çekmektedir. Pişmiş Toprak Eserler: Bu grupta amphora, figürün, kandil, tabak, bardak, kâse, mask, koku kabı, aplik, testi ve testicik çeşitlerinden oluşan çoğu mezar hedi
eveeet.gif
i olan eserler sergilenmektedir. Bu eserler arasında Yığılca Hacılar Köyü ve Bolu merkez Çaygökpınar Köyü buluntuları dikkat çekmektedir. Madenî Eserler: Bu grupta altın ve bronzdan yapılmış diadem, çelenk, yüzük, küpe, heykelcik, kandil, fibula, ayna, strigilis gibi eserlerin yanında; seylan taşından yapılmış kolyeler de yer almaktadır. Bu eserler içinde Zeus, Apollon ve Hermes heykelcikleri ile figürlü yüzük taşları ilgi çekmektedir.
Cam Eserler: Genellikle üfleme tekniğiyle yapılmış gözyaşı şişeleri, emzikli kaplar, bardak, şişe, bilezik, kadeh ve kâse türü eserlerden oluşmaktadır. Ayrıca salon teşhiri içerisinde fildişi, kemik ve madenden yapılmış tıp ve kozmetik aletlerinden oluşan bir bölüm yer almaktadır. Bizans Dönemi (M.S. 395-1453): Bu döneme ait vaftiz teknesi, kandil, ikona ve haçlardan oluşan çok az sayıda eser bulunmaktadır.
Sikke Bölümü: Arkeoloji salonunda altın, gümüş ve bronz sikkelerden oluşan zengin bir sikke koleksiyonu mevcuttur. Üç ayrı bölüm hâlinde teşhir edilen bu eserlerin ilk grubunda Grek şehir sikkeleri ve kral sikkeleri sergilenmektedir. İkinci grupta Roma ve Bizans imparatorlarına ait sikkeler kronolojik olarak bulunmaktadır. İslâmî sikkeler bölümünde ise Emevi, Artuklu, Selçuklu İlhanlı, Osmanlı Dönemine ait sikke ve defineler ayrı gruplar hâlinde sergilenmektedir. Sikke bölümünün en dikkat çekici eserleri; Grek şehir sikkeleri ve Osmanlı Dönemi defineleridir.
Bahçe Teşhiri: Kültür Sitesi bahçesinde sütun, sütun başlığı, friz, arşitrav bloklarından oluşan mimari parçalar ile boyutlu eserler gruplar hâlinde teşhir edilmektedir.

Kültür Merkezi - Bolu Tel : (0374) 215 39 72
Faks : (0374) 215 16 91 Pazartesi dışında her gün 08.00-12.00/13.00-17.00 saatlerinde ziyarete açıktır
 
Üst