Cennetin Çeşitleri | Define Mekanı- Define işaretleri

Cennetin Çeşitleri

BoZKurT

"R@m@z@n"
Forum Düzeni
Araştırmacı
Katılım
22 Mart 2012
Mesajlar
8,696
Beğeni
13,476
Konum
İstanbul
1) Adn Cennetleri

Allah, mü’min erkek ve mü’min kadınlara içinde daimi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, Adn cennetlerinde güzel meskenler vadetmiştir. Allah’ın hoşnutluğu ise, çok daha büyüktür. İşte en büyük kurtuluş da budur.”
Tevbe 72
O girdikleri yer Adn cennetleridir ki altlarından ırmaklar akar. Onlar için orada diledikleri her şey vardır...”
Nahl 31
Onların iyi amel işleyen atalarının, zevcelerinin ve çocuklarının girecekleri Adn cennetleridir. Orada meleklerde her kapıdan yanlarına girerler.”
Rad 23
İşte böyleleri için, altından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bilezik takınırlar; sedirler üzerinde oturmuş oldukları halde, ince ve kalın ipekten yeşil bir elbise giyerler. Ne güzel sevab ve ne güzel dayanak.”
Kehf 31
Onların girecekleri bu cennet) Adn cennetleri olup, Rahman’ın, kullarına gaybdeki vadidir. Onun vadi mutlaka yerine gelir.”
Meryem 61
Orada boş söz değil, ancak selam işitirler. Sabah akşam rızıklarını da orada hazır bulurlar.”
Meryem 62
İçinde daimi kalacakları, altından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Bu temizlenenlerin mükâfatıdır.”
Ta-Ha 76
Bu mirasa konanlar Adn cennetine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.”
Fatır 33
O da kendileri için kapıları açılmış Adn cennetleridir.”
Sad 50
Sizin için günahınızı bağışlar; sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki hoşa gidecek meskenlere sokar. İşte bu büyük kurtuluştur.”
Saf 12
“Rabbımız! Onları, atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları, kendilerine vadettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphe yoktur ki daima galip olan, hikmet sahibi olan sensin.”
Mü’min 8
Bunların Rabları katındaki mükâfatları, içinde ebediyen kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah, onlardan hoşnut olmuştur; onlarda Allah’dan hoşnut olmuşlardır. Bu mükâfat Rabbından korkan kimseler içindir.”
Beyyine 8
2) Nimet Cennetleri

1) “İman edenler ve iyi amel işleyenler ise, imanlarına karşılık Rabları onları, kendilerini altından ırmaklar akan nimet cennetlerine götürecek olan doğru yola iletir.”
Yunus 9
2) “Oradaki duaları: “Allah’ım, seni tenzih ederiz” oradaki temennileri “selam” ve son duaları da “hamd âlemlerin Rabbı Allah’a mahsustur” sözleridir.”
Yunus 10
3) “İşte o gün hükümranlık yalnız Allah’a mahsustur; aralarında o hüküm verir. İman edenler ve iyi iş işleyenler nimet cennetlerindedir.”
Hacc 56
4) “Beni nimet cennetlerinin varislerinden kıl.”
Şuara 85
5) “İman edenler ve salih amel işleyenler için nimet cennetleri vardır.”
Lokman 8
6) “...Amellerinde ihlâs sahibi olan Allah’ın kulları... İşte onlar için belirli bir rızık meyveler vardır. Onlar nimet cennetlerinde, karşılıklı sedirler üzerinde ikram olunurlar.”
Saffat40, 41, 42, 43, 44
7) “Allah’ın taatında öne geçenler, onun rahmetinde de önde olanlardır. İşte bunlar nimet cennetinde Rabları katında gözde olanlardır.”
Vakıa 10, 11, 12
8) “Eğer ölen kişi, Allah’a yaklaştırılanlardan ise o, rahatlık, bol rızık ve nimet cennetindedir.”
Vakıa 88, 89
9) “Neden şu kâfirler sağdan soldan grup grup sana doğru koşturup geliyorlar. Onların her biri, nimet cennetine mi sokulacağını ümit ediyorlar?”
Mearic 36, 37, 38
10) “İyiler şüphesiz nimet cennetlerindedirler.”
İnfitar 13
11) “Şüphe yoktur ki iyiler, nimet cennetinde ve sedirler üzerinde nimetleri seyrederler. Onları yüzlerindeki nimet pırıltısından tanırsın.”
Mutaffifîn 22, 23, 24
3) Firdevs Cennetleri

1) “İman eden ve salih amel işleyenler için kalacakları firdevs cennetleri vardır.”
Kehf 107
2) “Orada daimidirler. Oradan hiç ayrılmak istemezler.”
Kehf 108
3) “Ve bunlar (mü’minler) Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve orada ebedi kalacaklardır.”
Mü’minun 11
4) Me’va Cennetleri

1) “İman edip de, iyi iş yapanlara gelince, onlar için yaptıklarına karşılık me’va cennetleri vardır.”
Secde 19
2) “Andolsun onu, önceden bir defa daha görmüştü. Sidretü’l-Müntehanın yanında. Cennetü’l-Me’va’da onun yanındadır.”
Necm 13, 14, 15
5) İki Cennet

1) “Rabbının makamından korkanlara iki cennet vardır. Her ikisi de çeşit çeşit ağaçlara ve meyvelere sahiptir. Her iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. Her ikisinde de her çeşit meyveden çift çift vardır. Astarları atlastan yataklara dayanırlar. Her iki cennetinde toplanacak meyveleri çok yakındır.”
Rahman 46, 48, 50, 52, 54
2) “O cennetlerde bakışlarını yalnız kocalarına çeviren, onlardan önce hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı kadınlar vardır. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. İyiliğin karşılığı iyiliktir.”
Rahman 56-58-60
6) İki Cennet Daha

1) “Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. Hem de bu iki cennet koyu yeşildir. Her ikisinde de fışkıran iki pınar vardır.”
Rahman 62, 64, 66
2) “Her ikisinde de çeşit çeşit meyveler, hurma ve nar vardır. her ikisinde de güzel huylu kadınlar vardır. O kadınlar ceylan gözlü olup çadırlara hasredilmişlerdir. Onlara daha önce ne bir insan, nede bir cin dokunmuştur. Cennette yeşil yastıklara ve son derece güzel döşeklere yaslanırlar.”
Rahman 68, 70, 72, 74, 76
 
Üst