Cennetlerin Altından Irmaklar Akar | Define Mekanı- Define işaretleri

Cennetlerin Altından Irmaklar Akar

BoZKurT

"R@m@z@n"
Forum Düzeni
Araştırmacı
Katılım
22 Mart 2012
Mesajlar
8,716
Beğeni
13,553
Konum
İstanbul
1) “İman edenlere ve iyi iş işleyenlere müjdele ki, onlara altından nehirler akan cennetler vardır. Orada her defasında kendilerine rızık olarak bir meyve verilişinde “bu daha önce bize verilmiş olan meyve” diyecekler. Onlara birbirinin benzeri verilecek. Onların tertemiz eşleri bulunacak ve orada ebedi kalacaklar.”
Bakara 25
2) “De ki: Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler için, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada devamlı kalacaklardır. Tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır ve Allah kullarını hakkıyla görendir.”
Âl-i İmran 15
3) “İşte böyle olanların mükâfatları, Rabb’ları tarafından bağışlanmak ve altlarından ırmaklar akan daimi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir.”
Âl-i İmran 136
4) “İman edenlere ve iyi iş işleyenlere ise, onları, altından ırmaklar akan, içinde daimi kalacakları cennetlere sokacağız. Onlar için orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeliklere sokacağız.”
Nisa 57
5) “Allah dedi ki: İşte bugün doğrulara doğruluklarının fayda sağlayacağı gündür. Onlar için içinde ebediyyen kalacakları altından ırmaklar akan cennetler vardır.”
Maide 119
6) “Allah onlar için, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük kurtuluş budur.”
Tevbe 89
7) “İman edenler ve salih amel işleyenler, Rabbının izniyle içinde daimi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Oradaki temennileri selamdır.”
İbrahim 23
8) “Allah, iman edenleri ve iyi iş yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah şüphesiz istediğini yapar.”
Hacc 14
9) “İman edenleri ve iyi iş yapanları ise, Allah, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Orada altın ve inciden bilezikler takınırlar. Oradaki elbiseleri de ipektir.”
Hacc 23
10) “Dilediği takdirde sana bundan daha hayırlısını, altından ırmaklar akan cennetleri veren ve senin için köşkler yapan Allah çok yücedir.”
Furkan 10
11) “İman edenleri ve salih amel işleyenleri, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetteki odalara yerleştireceğiz. Amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir.”
Ankebut 58
12) “Fakat Rablerinden korkanlar için, cennette altından ırmaklar akan kat kat inşa edilmiş odalar vardır.”
Zümer 20
13) “Allah’a iman edenleri ve salih amel işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere sokar...”
Muhammed 12
14) “Mü’min erkek ve kadınları, içinde ebediyen kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlerine koymak ve onların kötülüklerini örtmek içindir. Bu, Allah katında en büyük kurtuluş olmuştur.”
Fetih 5
15) “Sizi toplanma günü için toplayacağı gün, bu aldanma günüdür. Kim Allah’a iman eder ve sahih amel işlerse, Allah onun günahlarını örter ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte bu büyük kurtuluştur.”
Teğabun 9
16) “Mü’min erkek ve kadınları, nurlarının önlerinden ve sağlarından koştuğunu gördüğün gün onlara denir ki: “Sizin bugünkü müjdeniz, içinde ebediyen kalacağınız, altından ırmaklar akan cennetlerdir. İşte asıl kurtuluş budur.”
Hadid 12
17) “...İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan birde Rasul göndermiştik. Kim Allah’a iman eder ve salih amel işlerse, Allah’da onu içinde ebediyen kalacağı, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah ona hiç tükenmeyen rızık vermiştir.”
Talak 11
18) “Ey iman edenler! Bir daha dönmemek üzere Allah’a tevbe edin; o zaman Rabbiniz günahlarınızı örter ve sizi, Allah’ın Rasulü ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı gün, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün onların nuru önlerinden ve yanlarından koşar; onlara derler ki: “Rabbimiz nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Şüphe yoktur ki sen her şeye kadirsin.”
Tahrim 8
19) “İman edenlere ve salih amel işleyenlere ise, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Bu, büyük kurtuluştur.”
Buruc 11
 
Üst