Define İşaretleri Nasıl Çözülür-İşaret Nasıl Çözülür-Figürler Nasıl Çözülür- Define İ | Define Mekanı- Define işaretleri

Define İşaretleri Nasıl Çözülür-İşaret Nasıl Çözülür-Figürler Nasıl Çözülür- Define İ

BoZKurT

"R@m@z@n"
Forum Düzeni
Araştırmacı
Katılım
22 Mart 2012
Mesajlar
8,790
Beğeni
13,866
Konum
İstanbul
Önce Define İşaretini Tanıyalım

İŞARET (Epigrafi) : Bir tür şifreleme yöntemidir.Sakladığı varlıkları, değerleri herhangi bir tehlikeye karşı korumak ve sonrada gelip almaya yarayan şifreleme yöntemidir.

düzeneği ile birlikte bir çeşit anlatım ve bir dildir. Bunlar oyma kabartma ve boyalama şeklinde günümüze kadar ulaşmıştır. Kayalara yapılan her figürün motifin mutlaka bir anlamı vardır. anlamsız manasız hiç bir emek sarf edilemez. ancak her kaya damgası da define için değildir. Direkt gömünün işareti olmaz . bunu unutmayalım.

Kaya damgaları mutlaka bize bir şey söylüyordur, yapım amacıda bu olmalı, örneğin kayalarda çoğunlukta gözüken yuvarlak oymalar mezarı işaret eder, bu oymanın yapılış amacı; Mezarın yanında ki kayaya oyularak içine yağ dökülüp yakılıyordu, Bu günkü mezarların üstünde yakılan mumlar gibi biz buna mumyalık desek daha mantıklı olacak. kare veya dikdörtgen oymalarda aynıdır. Bir ok yön için kullanılmıştır. Özetleyecek olursak her figür ancak özellikleri ile okunur. Örnek verecek olursak bir buğday başağı berekettir, bereketi sembolize etmişlerdir, direkt defineyi değil.

Her kaya damgası define olamayacağı kesindir. Buna göre bunları biz bir kategoriye ayırılarım

1- Devlet ve yöneticilerine ait damgalar.devleti ve devlet adamalarının makamlarını ve devlet sınırlarını sembolize eder

2- Dini kurum ve din adamlarına ait damgalar. dini ve din adamını sembolize eder
3- Kavimlere (aşiret) ait damgalar. kavmi sembolize eder
4- Şahısa ait damgalar. şahısı sembolize eder.
5- Süsleme sanatı . Sadece sanat içindir
6- Askerlere ait Damgalar . Üst düzey askerler (General) için yapılan damgalar (İşaretler)

İşaretlerdeki Mantık.

öncelikle şunu belitmek isterizki burada açıklanan işaretler türkiyenin bir çok yerinde bulunduğu kayaların üzerinden çizilerek alınmışdır.

halen daha çözülmemiş birçok işaret mevcuttur.bunun nedeni ise bu işaretleri koyan insanların o anki ruh halleri, tecrübeleri ustalıkları ve ruh halleri ile alakalıdır.yıllar sonra biz bu işaretlere rasladığımızda definenin yerini kolarca bulabileceğimizi zannederiz. halbuki kişiye özel tasarımla yapılmış bu işaretleri çözmek ve işaretlerdeki mantığı anlamak o kadar kolay deyildir. işaretleri çözmek için bazı vasıflara sahip olmak gerekir. bunları sayacak olursak öncelikle yaşadığımız bu topraklarda daha önce yaşamış olan medeniyetleri yakın hareketlerini bilmemiz gerek. buna ek olarak işaretlerde kullanılan ölçüyü işaretin hangi kavme ve hangi medeniyete ait olup olmadığını bilmemiz gerek. birçok definecinin çözüm aradığı bu konuyu okuduğum bazı kitaplardan sizlere aktarmaya çalışdım

define işaretleri ile ilgili şimdiye kadar yayınlanmış bir eser yoktur. bunun sebebi ise insanların bu bilgileri kimseyle paylaşmak istemeleri ve kendine saklamalarıdır. bir başka nedeni ise işaretlerin çözümündeki yanıltıcılık insanları farklı yönlere yönlenrirebilmesidir. menderes1278


İşaretleri çözerken aşağıdaki sorulara cevap aramalıyız.


1- Gömü var mı?

2-Nerede?
3-Ne kadar uzaklıkta?
4-Hangi yönde ?
5-Ne kadar derinlikte
6- gömünün saklandığı mekanın şekli nasıldır?
7- Kim gömmüş olabilir.

bu açıklamalarda sonra sorularınıza aşağıdaki gibi davranarak cevap bulmamız lazım .


1- Her işaretin bir dili vardır bu dil işaretin oluşturan şekillerin özellikleridir.


Örneğin bir kaya üzerine çöreklenmiş oyma bir yılan olsun, önce yılanın özelliklerini sıralayarak çözmeye çalışalım, Yılanın özelliklerinde bir tehlike anında karanlık kuytu bir yere kaçar bu yer ya bir deliktir yada bir kaya altıdır, yılanın duruşu hareketsiz çöreklenmiş sabit başka hiç bir emare yok o zaman yılanın bulunduğu kayanın altına bakmamız lazım, yılanın diğer bir özelliği savunma silahı zehirdir. o zaman gömüde tuzak olabilir düşüncesi ile yaklaşmalıyız..


2- İşareti kullanan toplum hakkında sosyoekonomik yönde inanç yönünde bilgi toplamak


3-İşaretli kayanın etrafında çevresinde yüzey araştırması yapmak, insan tarafında müdahale edilen bu katmanları keşfetmek okumak bir çok kez insana nokta buluşu sağlar. çevresinde dikili birbirine yaslatılmış kayalar, tümsek, çukur, dikili taş, yaşlı ağaç gibi izleri aramamız lazım


4- bu bilgilerden sonra yinede işareti çözemedik diyorsanız bu konulardan tercube edinmiş insanlardan yardım isteyiniz. İşaretleri koruyunuz kırmayınız kırana müdahale ediniz,


Define kazıları ameliyata benzer, işin ehli bir cerrah ameliyattan önce gereken tüm tahlilleri yapar. ve ameliyata başlar
smile.gif


Define İşaretleri Nasıl Çözülür.


Define İşaretleri Nasıl Çözülür. ne yapılmalıdır


Antik Dönem toplumlarda sık sık yapılan savaşlar,ani baskınlar, çete ve eşkıya soygunlarına veya maddi durumunun iyi olması nedeniyle insanlar ellindeki muhtelif değerleri korumak amacıyla saklama ihtiyacı duymuşlardır, hatta günümüz insanların kısmen uyguladıkları alışkanlıklardır.Gömü işleri ve düzenekler genelde taş ustaları, sert cisimlere şekil vermekte usta insanlar (heykel tıraşlar) tarafından yaptırılırdı.


Bir gömüye neden işaretleme düzeneğine ihtiyaç duyuldu? Bu sorunun cevabındaki genel mantık şöyledir. Gömü başta güvenlik nedeni ile yapılırdı, gömen insan ihtiyaç duyduğu an gelip kolay bulacak, kolay kazacak ve gömü yerini kendisinde başka kimseler bilmeyecek, kendisi almadan ölürse gömüyü neslinde dininde ırkında biri gelip bulsun alsın gibi mantığı yatmaktadır. gömerken saklarken bile emniyet tedbirleri söz konusudur.


FİGÜRLER NASIL ÇÖZÜLÜR


Yıllardan beri gelen tercubeler gömülerin çoğunun kayaların içi oyularak kaya içine sakladıklarını göstermektedir.


İnsanlar yaşadıkları topraklar üzerinde sürekli bir takım izler ve işaretler bırakırlar ve bırakmaya da devam etmektedirler.


İşaret çözmede önce ihtiyaç duyulan şey; görülen rastlanılan figürün define olup olmadığıdır, kayalar üzerine yapılan bir takım şekiller iş olsun diye yapılmamıştır bunların birer amacı vardır, bunlar içinde dini sembolize eden, kabileyi sembolize eden, yerel beyi sembolize eden kralları sembolize eden ırkları sembolize eden bir takım kaya damgaları kullanılmıştır, gömü işaretlerini bunlarda ayırt edebilmek için eski insanların davranışlarını dinlerini gelenek ve göreneklerini çok iyi bilmek gerekir. her işaret define değildir.


Gömü işareti yani define işareti bir alfabe bir matematik kuralı dahilinde inşa edilmişlerdir. Bu nedenle gömü işaretleri zincirleme birden fazla olmalıdır.


işaretlerden uygulanan genel mantık; gömünün işarete olan uzaklığı, derinliği bazen miktarı bazen de saklama biçimi şeklinde alfabetik ve matematiksel bir mantık hakimdir.İŞARETLERİN DİLİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
İşaretleri üç katogeriye ayırmak gerekir.


A- Bölgeyi doğrulayan işaretler.

B- Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup,definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.

C- Defineye yakın, defineyi gören, definenin yönünü, yerini ve definenin bulun

duğu arazinin dahi yüzölçümünü veren işaretler.

A.) Bölgeyi doğrulayan işaretlere örnek işaretler olarak

a.1-) Terazi işareti: namlı köprüyü verir.
a.2-) Klavuz taşları namlı yolları verir.
a.3-) Kayada geniş açılmış kanallar ve o kanallarla kesişen ince oyma çüzgiler:
Bu işaretler de yöredeki dere ve onlarla kesişen patika yol etraflarında ge-
zilmesini anlatan yönlendirici işaretlerdir.

B.) Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup,

definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada
birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.
b.1) Aynı kayada birkaç tane canlı cansız ve geometrik işaretlerin bulunduğunu
birçok arkadaşımız görmüştür. Aynı kaya da istavroz, V, oyma delik ve üç-
gen gibi.

C.) - İşaretler genellikle gömünün bulunduğu araziyi şekli ve metre kare cinsinden

ölçümünü verir. İşarete olan bu arazinin orta merkezine olan uzaklığını da
verir.
İşaret aynı zaman da pusula gibidir. Mutlaka her işarette yön vardır.
c.1-) Örnek işaretler :
U, Ok, V, yılan, istavroz, Kartal, Ayak İzi, tırnak İzi, tüfek, tabanca ve sayamadımız diğer işaretlerde.


Define olabilecek yerler nerelerdir ?


1- Tarihi ve eski yapıtların kalıntıları olan yerler,


2- Akarsu çevresi ve pınar gözleri


3- Kale , Antik Mezar ve çevreleri


4- Kayalıklar, kayadaki figürler ve resimler


5- Eski değirmenler


6- Kiliseler kıble güney batı istikameti kapı girişi ve dini yapılar ve kalıntıları


7- İsli Mağaralar, yaşanmış mağaralar ve önleri


8- Harabe ve ören yerleri


9- Yığma toprak tepeler ( Höyük, Tümülüs gibi yerler )


10- Halkın define olduğunu söylediği alanlar


11-Ermeni mezarlıkları ve değişik millet ve kavim mezarlıkları


12- Bayroslu tepecikler ve yığma tepeler


Ayrıca tarihi şehirlerin yerleşim yerleri ve çevrelerinde de aranabilir
 
Üst