Diğer Ayetler | Define Mekanı- Define işaretleri

Diğer Ayetler

BoZKurT

"R@m@z@n"
Forum Düzeni
Araştırmacı
Katılım
22 Mart 2012
Mesajlar
8,690
Beğeni
13,459
Konum
İstanbul
1) “İman edenler ve iyi işler yapanlar ise, bunlarda cennet ehlidir ve orada ebedi kalacaklardır.”
Bakara 82
2) “Yoksa siz sizden evvel gelip geçen, hatta Rasulleri, beraberindeki mü’minlerle birlikte “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar sıkıntılara ve acılara maruz kalıp sarsılanların hali, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Bilin ki Allah’ın yardımı yakındır.”
Bakara 214
3) “İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Mü’min bir cariye, hoşunuza gitse bile, müşrik bir kadından hayırlıdır. İman etmedikçe müşrik erkeklerle evlendirmeyin. Mü’min bir köle, hoşunuza gitse bile, bir müşrikten daha hayırlıdır. Bunlar cehenneme çağırırlar; Allah ise, izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor. İşte Allah, düşünüp ibret alsınlar diye, ayetlerini insanlara böyle açıklar.”
Bakara 221
4) “Yüzleri beyazlaşanlar ise, Allah’ın rahmeti içindedirler. Orada onlar daimidirler.”
Âl-i İmran 107
5) “Her nefis ölümü tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı mutlaka verilecektir Kim ateşten kurtarılıp cennete sokulursa, o, muhakkak kurtuluşa ermiştir. Zaten dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir.”
Âl-i İmran 185
6) “Melekler iyi kimseler olarak canlarını aldıkları bu kimselere “Allah’ın selamı üzerinize olsun. Yapmış olduklarınıza karşılık cennete girin” derler.”
Nahl 32
7) “Arşı taşıyanlar ve O’nun etrafında bulunanlar, Rablarını hamd ile tesbih ederler; O’na inanırlar ve iman edenlere şöyle mağfiret dilerler: “Rabbimiz! Rahmetin ve ilmin her şeyi kaplamıştır. Tevbe edenlere ve yolundan gidenlere mağfiret et; onları cehennem azabından koru.”
Mü’min 7
8) “Onları kötülüklerden koru; sen kimi kötülüklerden korursan, kıyamet günü rahmet etmiş olursun. İşte asıl büyük kurtuluş budur.”
Mü’min 9
9) “Ey iman edenler! Size “meclislerde yer açın” denildiği zaman, yer açın ki Allah’da size cennette yer açsın. “Kalkın” denildiği zaman da, hemen kalkın ki, Allah’da içinizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”
Mücadele 11
10) “Cehennem ehliyle cennet ehli bir değildir. Asıl kurtuluşa erenlerde cennet ehlidir.”
Haşr 20
11) “Allah iman edenlere de, firavunun karısını misal vermektedir. Hani firavunun karısı şöyle demişti: “Rabbım beni cennette senin kendi yanına bana bir ev yap ve beni firavundan ve onun işlerinden kurtar; beni zalim kavimden kurtar.”
Tahrim 11
12) “Ey huzura ermiş olan nefis! Hoşnut etmiş ve hoşnut olmuş olarak Rabbına dön. Kullarım arasına gir; cennetime gir.”
Fecr 27, 28, 29, 30
 
Üst