Ertuğrul Bey Kimdir | Define işaretleri ve anlamları

Ertuğrul Bey Kimdir

GÜLBAHÇELi

USTA
Admin
Katılım
5 Şubat 2021
Mesajlar
1,796
Beğeni
5,211
Puanları
113
Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gâzi'nin babasıdır.
Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan olan Süleyman Şah'ın oğludur.
1198 yılında doğduğunu bilinen Ertuğrul Bey 1281 yılında Söğüt'te vefat etti.
Cengiz’in İslâm memleketini talan ettiği sırada babası Süleyman Şâh, Selçuklu topraklarına yerleşmek
üzere kabîlesiyle berâber ülkesini terk ederek, Oğuzların yoğun olduğu Ard havzasına gelmişti.
1220'lerde Horasan’ın kuzey sınırına, oradan Karakum Gölünün güneyine, oradan da Merv yoluyla Ahlat’a
ulaşmıştı. Moğol ateşinin Doğu Anadolu’yu da sarması üzerine kabîlesine daha uygun bir yer
arayan Süleyman Şah, Rakka civarında Ca’ber Kalesi yakınında Fırat Nehri'nden geçerken boğuldu.

ERTUĞRUL BEY, KARDEŞLERİNİN AKSİNE BATIYA DOĞRU İLERLEDİ
Babalarının vefâtından sonra, Ertuğrul Gâzi kabîleye reis seçildi. Ağabeyleri Sungur Tekin ve Gündoğdu,
bazı kabîle mensuplarıyla berâber Ahlat’a geri döndüler.
Ertuğrul Gâzi ise, kardeşi Dündâr Bey ile berâber batıya hareket etti.

Sivas yakınlarında konakladıkları sırada Selçuklu ordusu ile büyük bir Moğol birliğinin savaşına şâhid oldular
.
Selçukluların yenilmekte olduğunu görünce, yiğitlik ve mertlik esaslarına göre, kuvvetleriyle onların
yardımına koşan Ertuğrul Gâzi, Selçuklu ordusunun gâlip gelmesini sağladı.
Bunun üzerine Selçuklu Devletinin hükümdârı bulunan Sultan Alâeddîn,
Ertuğrul Bey'e iltifât ederek hil’at gönderdi ve Ankara yakınındaki Karadağlar mıntıkasını
ıktâ olarak verdi (1230).

Ertuğrul Bey, bir müddet burada kaldıktan sonra, oğlu Savcı Bey'i Konya’ya gönderince,
Bursa ile Kütahya arasındaki Domaniç Dağları yaylak, Söğüt ile Karacaşehir kışlak olmak üzere kendilerine
verildi. Bunun üzerine Ertuğrul Gâzî aşiretiyle berâber gelip, Söğüt ve Domaniç’e yerleşti.
O civarlarda oturan Afşar (yâhut Alişar) ve Çavdar aşîretlerinin etrâfa verdikleri zararlara mâni oldu.
Hıristiyan tekfûrlarla da iyi geçinmeye dikkat etti. Adâleti, halka olan iyi muâmele ve yardımları o kadar
çoktu ki Hıristiyan tebaa bile kendisini sevip sayıyordu.

KARACAHİSAR'IN FETHİ
Ertuğrul Gâzinin günden güne kuvvetlenmesi Karacahisar tekfûrunu kendisine cephe almaya yöneltti.
Bunun üzerine Ertuğrul Gâzi Konya’ya giderek Sultan Alâeddîn’i bu hisarın fethine teşvik etti
ve berâberce gelerek Karacahisar’ı kuşattılar. Moğolların Konya Ereğlisi’ni kuşatması üzerine,
Sultan Alâeddîn geri döndü. Ancak Ertuğrul Gâzi muhâsaraya devâm etti.
Bir müddet sonra kaleyi fetheden Ertuğrul Gâzi, tekfûru ve diğer esirleri kardeşi Dündar
Gâzi ile birlikte Konya’ya Sultan’a gönderdi.

TAHT KAVGALARINA KARIŞMADI
Ertuğrul Gâzi, Selçuklu Sultânı Alâeddîn’in vefâtına kadar altı sene etrâfın fethi ve İslâm'ın yayılması
için bütün gayreti ile çalıştı. Sultânın vefâtından sonra, Selçuklu hükümdârları arasındaki
taht ve taç kavgalarına karışmayarak Söğüt uç bölgesinde tekfûrlarla mücâdeleye devâm etti.
1281 yılında 92 veya 96 yaşındayken Söğüt’te vefât ederek oraya defnedildi.

İSLÂM'I SEVDİRDİ
Ertuğrul Gâzi, çevresinde bulunan beyliklerden devletlerin durumlarını ve siyâsî şartlarını gâyet iyi
değerlendirirdi. Komşuları ile dâimâ iyi geçinerek aşîret ve tebaasını güçlü bir durumda huzûr ve râhat
içinde yaşattı. Çok cömert olan Ertuğrul Gâzi, fakirlere, düşkünlere dâimâ yardım ederdi.
Yarım asır adâletle idâre ettiği bölgede Hıristiyanlara da İslâm'ı sevdirdi.

KÜÇÜK OĞLU OSMAN BEY REİS OLDU
Ertuğrul Gâzinin ölümünden sonra, küçük oğlu Osmân Gâzi, kavim ve kabîlesinin reisi oldu.
Osman Bey'in bağrından çıkarak denizleri, diyarları, kıtaları ve ülkeleri muhteşem dalları arasına alacak
olan çınarın kökü toprağa yayılmaya başladı. Öyle ki bu çınarın gölgesi altında bütün insanlık,
Asr-ı Saâdet'ten sonra, bir daha görüp hayâl edemediği bir şekilde tam altı asır yaşadı.

alıntıdır
 

OKLiT

DENETİM SORUMLUSU
Super Moderatör
Katılım
4 Mayıs 2022
Mesajlar
3,030
Beğeni
5,692
Puanları
113
Eline emeğine sağlık @GÜLBAHÇELi ustam yalniz diger konuda
Büyük oğlu osman bey obaya reis oldu yazıyor siz bu konuyla bi ilgilenin yine teşekkür ediyorum
 

GÜLBAHÇELi

USTA
Admin
Katılım
5 Şubat 2021
Mesajlar
1,796
Beğeni
5,211
Puanları
113
Eline emeğine sağlık @GÜLBAHÇELi ustam yalniz diger konuda
Büyük oğlu osman bey obaya reis oldu yazıyor siz bu konuyla bi ilgilenin yine teşekkür ediyorum
nedeni diyer büyük oğulları başkasına biat edip gittikleri için büyük olarak o kaldığı için büyük oğlu diye yazılmış ufak tefek ayrıntılara takılma ;)
 
Üst