Elmalı Definesi | Define Mekanı- Define işaretleri

Elmalı Definesi

KOTYORA

Üye
Kullanıcı
Katılım
21 Eylül 2011
Mesajlar
180
Beğeni
23
ELMALI DEFİNESİ

642787_3.gif


86330c8d18c85243685ee0c736f132ad.jpg


elmali-13.jpg


elmali-14.jpg


elmali-2.jpg


elmali-3.jpg


elmali-4.jpg


elmali-5.jpg


elmali-6.jpg


elmali-7.jpg


elmali-8.jpg


elmali-9.jpg


elmali-10.jpg


elmali-11.jpg


elmali-12.jpg[FONT=&quot]Elmalı Sikkeleri'nin Tarihçesi[/FONT][FONT=&quot]
M.Ö. V. Yüzyılda Perslerin Yunanistan'ı istila etmelerinden sonra Atina Şehir Devleti'nin önderliğinde Akdeniz çevresi şehirlerinden oluşan bir birlik kurulmuştu (Atik - Delos Deniz Birliği). Birliğin bir merkezi ve bir bütçesi vardı. Her ülke kendi bastığı gümüş sikkeden kendi gücü oranında katkıda bulunuyordu.

1984 yılında Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde kaçak kazılar sonucu bulunan yüzyılın definesi Elmalı Sikkeleri o bölgede bulunan bütün şehir devletlerinin paralarını içeriyordu. Yaklaşık 1900 adet sikkenin binden fazlası ise Likya bölgesindeki şehir devletlerinin parası idi ve içlerinde şimdiye kadar bilinmeyen hanedanların sikkeleri de vardı.

Söz konusu sikkelere yüzyılın definesi denmesinin en önemli nedeni; Yunanlılar Persleri yendikleri için bir anı parası çıkarmışlardı. Normal olarak o zaman para birimi bir drahmi, en fazla 4 drahmi iken anma nedeniyle[/FONT]
[FONT=&quot] 10 drahmilik para[/FONT][FONT=&quot] çıkarılmıştı (10 drahmilik para = Dekadrahmi).
Bu sikkeler çok az sayıda basılmıştı ve 1984 yılına kadar dünyada sadece 13 tanesinin varlığı bilinmekte idi. Elmalı Definesi'nde ise bunlardan 14 tane bulunmaktaydı.

Elmalı Definesi'nin bulunmasıyla insanlık tarihinin bilinmeyen önemli bir bölümü aydınlanmış ve dünyada bilinen Dekadrahmi sayısı iki katına çıkmıştır.

[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Bu definedeki sikkelerden büyük bir kısmı ticari sirkülâsyona girmeyen olağanüstü kondüsyona sahip ve sikke bilimi açısından bilinmeyen bazı bilgilere ait ipuçları verdiğinden, nümismatlar tarafından “Yüzyılın Definesi” olarak lanse edildi.Kaçak kazıyı yapanlar ve sikkeyi pazarlamak isteyenler Mali Polis tarafından tutuklanarak çeşitli cezalara çarptırıldılar. Ancak geç kalındığı için definenin yurt dışına[/FONT][FONT=&quot] kaçırılması engellenemedi.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]1988 yılında Los Angeles’de 10, aynı yılın Mayıs ayında Zürih’ de 3, 1991 tarihinde yine Zürih’ de 3 adet olmak üzere çeşitli müzayede firmalarınca açık artırmaya çıkarılan toplam 16 adet Elmalı sikkesine Türk Hükümeti’nin avukatları aracılığı ile müdahale edilerek satışları durduruldu. Ülkemizden kaçırıldığı bildirilen sikkeler herhangi bir bedel ödenmeksizin ve dava yoluna gidilmeksizin iade edildiler.[/FONT]
[FONT=&quot]1993 ve 1996 yıllarında birer adet Elmalı sikkesinin daha bu sikkelere sahip iyi niyetli kişiler tarafından ülkemize hibe edilmesinden sonra toplam Elmalı sikkesi 18 adede ulaştı.Definenin büyük bir bölümünün Amerikalı işadamı William Koch ve şirketince satın alındığı saptandığından,1990 yılında Türk Hükümeti tarafından ABD Macahussets Eyalet Mahkemesinde dava açıldı.Uzun süren hukuki mücadelelerden sonra nihayet her iki tarafın avukatları anlaşma yoluna vararak davayı bitirdiler.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]4 Ocak 1999 tarihinde Kültür Bakanı Sn İstemihan Talay’ın imzaladığı bir anlaşma ile Türk Hükümetine teslim edilen toplam 1661 Adet sikke daha 29 Nisan 1999 tarihinde ülkemize getirildi. Böylece Yüzyılın Definesine ait toplam 1679 sikke buluntu yeri olan anavatanına kavuştu. Ancak defineye ait olan muhtemel 150–200 kadar sikkenin nerede oldukları bilinmemektedir.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot] Anadolu Medeniyetleri Müzesinde muhafaza edilmekte iken 15.10.2009 tarihinde Antalya Müzesine nakledilen 1679 sikkenin, 1348 adedi Anadolu, 287 adedi Orta ve Kuzey Yunanistan, 44 Adedi ise Ege adalarındaki yerleşim merkezlerinde basılmış örnekleri içermektedir. Defineye ait bir veya birkaç adet sikkesi olan merkezler hariç tutulursa elimizdeki mevcut definenin genel içeriği aşağıda görüldüğü üzeredir.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]ANADOLU
Lykia 962 Adet
Kamirus (Rhodos) 283 Adet
Samos........ 41 Adet
Ephesos.-Milet..... 12 Adet[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]GREEK
Athena......... 165 Adet
Bisaltai......... 59 Adet
Akanthus..... 31 Adet
Abdera......... 15 Adet
Thasoz......... 8 Adet[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]EGE ADALARI
Paros...... 44 Adet[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Anlaşılacağı üzere, definenin yüzde seksenini oluşturan Anadolu kökenli sikkeler arasındaki Lykia sikkeleri, yaklaşık yüzde altmış bir oran ile definenin en fazla sikkelerini oluşturmaktadır
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Arkeolojik kazılar ve çalışmalar gün geçtikçe ilerlemesine rağmen, Definenin gömü tarihi olan yaklaşık M.Ö 480-460 yıllarına yani M.Ö.5. yüzyılın ilk yarısına ait tarihi, politik diğer konuları içeren bilgiler son derece azdır. Elmalı definesi bu döneme ait sikkeleri içerdiğinden, kalıp baskıları, ağırlık sistemleri ve yeni isimler (Kral ve sülale adları) ile bu dönemi aydınlatması bakımından oldukça önemlidir.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] 1970 li yıllarda bulunan definelerde Elmalı sikkelerinde bulunan örneklerden daha eski örnekler bulunmakla birlikte, Elmalı definesi erken Lykia dönemine ait birkaç sikke içerir. Bunlar en erken örneklerdir. En erken Lykia sikkelerinde ön yüzde genellikle domuz protomu (ön kısmı),arka yüzde derin kare çukur içinde çizgiler mevcuttur
[/FONT]

[FONT=&quot]Daha sonra gelen serideki sikkeler genelde her iki yüzü hayvan betimli olup genellikle yazısızdırlar.Yaban domuzları ve kanatlı atlar ön yüzdeki en popüler tiplerdir.Arka yüzde çeşitli hayvanlar veya başları yahut protomları yer alır.Lykia sikkelerine genel olarak bakıldığında, değişik tipte yazılı ve yazısız sülale sikkeleri mevcudun yaklaşık yüzde kırkını, geriye kalan yüzde altmışı ise az sayıda tipi içeren fakat birbirleri ile kalıp bağı olan sikkeleri oluşturur. Bunlardan çoğu önceden bilinen veya birkaç örneği tanınan sikkelerdir. İki ana seri uzun bir sikke bağı oluşturur. Diğer seriler ise çok seyrek birbirleri ile bağlantılıdır. Tek bir ön yüz kalıbı birkaç kez yenilenerek aynı arka yüz kalıbı ile kullanılmıştır.Elmalı definesinde sikke bağı en kuvvetli olan grup ise Kamirus sikkeleridir. Bu sikkelerin yaklaşık yüzde ellisi birbirleri ile ön yüz veya arka yüz kalıbı açısından bir zincir oluştururken diğer yüzde ellisi ise tamamen aynı ön ve arka yüz kalıbından basılmıştır. Buradan çıkan sonuç ise Kamirus sikkelerinin dolaşıma (tedavüle) girmeden defineye dahil edilmiş olduğudur.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] Genel sonuç olarak, Elmalı definesi, içinde birkaç örneği olan değişik merkezlere ait sikkeleri barındırmakla birlikte çoğunluğu birkaç büyük merkezlere ait çok sayıda ve birbirleri ile bağı olan sikkelerden oluşmaktadır. Sikkelerin kondüsyon ve kalıp bağlantıları göz önüne alınırsa, uzun bir zaman dilimi içinde biriktirilmediği, ticari bir amaç veya banka amaçlı olarak toplanmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü sikkeler darphaneden direk geliyorsa çok çeşitli kalıp (darp) örnekleri beklemek imkânsızdır.Definede bulunan Orta ve Kuzey Yunanistan, Trakya, Ege adaları ve Kuzeybatı-Anadolu (Lykia ) sikkeleri çağdaştırlar. Aynı zamanda bu sikkeler her şehri belli bir oranda temsil eder gibi bir araya getirilerek gömülmüş gözükmektedirler[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] Bahse konu nedenlerle Elmalı sikkelerinin kısa bir dönemde ve büyük bir amaç için bir araya getirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda sikkelerin M.Ö. ""İletişim Bilgisi Vermek Yasak"" yılından başlayan Greek-Pers savaşlarından sonra Pers hâkimiyetine geçen Anadolu ve Greek kentlerinin Atina önderliğinde Pers hegemonyasına karşı kurduğu ve adına Atik-Delos Deniz Birliği denilen ittifakın ihtiyaçları için toplanmış olabileceği, kabul edilebilir bir görüştür.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] Elmalı definesinde, Atinalıların Persleri bozguna uğrattığı savaşların anısına bastırdığı ve her biri 43 gr civarı ( Attika sisteminde normal değer olan 4,3 gr drahminin 10 katı ) ağırlığında adına Dekadahmi denilen sikkeler de bulunmaktadır. Bu sikkelerin arka yüzündeki kanatları açık ve cepheden baykuş figürini Atina’nın klasik ve yüzlerce yıl değişmeden aynı tipte basılmış baykuşlu sikkelerinden farklı olarak tasarlanmış ve çok az az sayıda basılmıştır. Definede 14 adet olduğu belirtilen ancak 6 tanesi yurda dönebilen bu sikkelerin ilavesiyle dünya literatüründe bilinen örnek sayısı 42’ye yükselmiştir.Definedeki Dekadrahmilerin çokluğu nedeniyle Elması Definesi numismatik (sikke bilimi) literatüründe ‘Dekadrahmi Definesi ‘olarak da tanınmaktadır.[/FONT]
 
Üst