Sayılar ve Formları | Define Mekanı- Define işaretleri

Sayılar ve Formları

KOTYORA

Üye
Kullanıcı
Katılım
21 Eylül 2011
Mesajlar
180
Beğeni
23
Okültizmde, 1 sayısı birliği, Tekliği ifade eder. Tüm sayılar ondan sadır olmuşlardır.
Örneğin 2 sayısı (1+1)'dir ve karşıttır., yani dişildir.
3 ise nötr olandır, yani (1+2)'den meydana gelmiştir.
4 rakamı ise (1+2+3) yani pozitif+negatif+nötr olanı kapsar, onları birlik halinde toplar ve tekliği ifade eder ama dördüncü bir unsur olduğu için 4 rakamı ile ifade olunur. Örneklemek üzere, anne baba ve çocuk misalini ele alalım:

Baba+Anne=Çocuk
Ya da (Aktif)+(Pasif)=Denge
Ya da (Pozitif)+(Negatif)=Nötr
Ya da (1)+(2)=(3)
Baba+Anne+Çocuk=Aile

Burada, aile bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ama görüldüğü gibi anne,baba ve çocuktan oluşmasına rağmen aile tek bir şeydir. Birliği ifade eder.Bunu da sayısal olarak şöyle gösteririrler.

4= 1+2+3+4=10=1+0=1

Bu işleme Teozofik İndirgeme adı verilmektedir.
Sayılar bilimi, sayıların sembolizmi, çok eski çağlardan beri inisiyatik öğretilerde kullanılmıştır. Ancak konuyu daha derinlemesine ve detaylı ele almak gerekir.


Sembolizmde sayıların geometrik karşılıklarıda kullanılmıştır. Nasıl ki tüm sayılar 1'den türemişse, tüm geometrik şekiller de Nokta'dan doğmuştur. Tek'lik (.) nokta ile sembolize edilir.1 sayısı ilkeyi de ifade eder.
1'in hayat verdiği ilk sayı 2'dir.
(.) noktanın hayat verdiği ilk şekil (-) çizgidir.
Dolayısıyla 2 sayısı (-) çizgi ile ifade edilir ve zıtlığı ifade eder.
Çizgi ile birlikte devreye bu kez yön olgusu girer.
Dikey çizgi I aktif olanı temsil eder.
Yatay çizgi - pasif olanı temsil eder.
Karşıtları yani 1 ve 2'yi birleştiren ilk sayı 3'tür
Yatay ve dikey çizgiyi birleştiren ilk eksiksiz şekilde üçgendir. Dolayısıyla 3,
geneg4-1.jpg
ile temsil edilir. Fikri ifade eder.

Dörtlü birlik ise ikişer karşıt güçten, yani zıt yönlü ikişer çizgiden oluşur.


2 aktif güç I I
4 =
karelg3-1.jpg
4
, formu ifade eder.

2 pasif güç - -

4'ten meydana gelen birşey ifade edilmek istendiğinde, bu , aktif ve pasif çizgiler bir noktadan bir merkezden yayılmayı ifade eder biçimde çakıştırılır ve + haç biçimini meydana gelir.

Beş(5) rakamı beşli yıldızla ifade edilir (
yldzco3-1.jpg
) Bu şekil dört unsuri gücü (4 uzuv) yöneten aklı (insan başı) sembolize eder.

Aslında bu sembol 4 elementi ve bu 4 elementin başındaki ruhu anlatır. Pentagramdır adır ve korunmadan defetmeye kadar birçok ritüelde yer alır. Eski cadılar ve paganlar bu pentagram ile 4 elemente hükmedebiliyor onların enerjilerini çağırabiliyorlarmış hala bu tür çağırım bazı gruplar veya insanlar tarafından yapılabiliyor.

Altı (6)= 3+3=
geneg4-1.jpg
+
tersgenxc4-1.jpg
=
heksagramfb6-1.jpg
Fikirlerdeki dengeyi ifade eder. Biri pozitif, diğeri negatif olan iki üçlüden oluşmuştur.


Yedi(7)= 4+3=
karelg3-1.jpg
+
geneg4-1.jpg
Fikir ve formun birleşmesini, gerçekleştirmeyi ifade eder.

Sekiz(8)= 4+4=
karelg3-1.jpg
karelg3-1.jpg
yada
sekizwb0-1.jpg
,


forumların dengesini demektir.

Dokuz(9)= 3+3+3 =
geneg4-1.jpg
geneg4-1.jpg
geneg4-1.jpg
Fikirlerin mükemmelleşmesini ifade eder.

On(10)= Ebedi Daire=
dairedc4-1.jpg
(10=1+0=1)


1 ile 10 arasındaki her sayı, (çünkü diğer tüm sayılar bunlardan türemiştir) bir kavram ifade etmektedir. Dolayısıyla şekil sembolizminde de aynı anlamlar bunlara tekabül eden formlarla ifade edilmiştir.

"Zümrüt Levha"nın ilk cümlelerinin geometrik sembolizm ile ifade edilişi şöyle olmaktadır:

Yukarıda olan,
geneg4-1.jpg

Aşağıda olana benzer.
tersgenxc4-1.jpg


Tek birşeyin mucizelerini
heksagramfb6-1.jpg


gerçekleştirmek için.

Ve herşey bir olduğu
birolanze0-1.jpg


ve birden gelmiş olduğu için

herşey, bu tek şeyin içinde

uyum ile doğmuştur.
uyumtd4-1.jpg
(Haç uyum işaretidir)
 
Üst