Tılsım nedir ? nasıl yapılır | Define Mekanı- Define işaretleri

Tılsım nedir ? nasıl yapılır

BoZKurT

"R@m@z@n"
Forum Düzeni
Araştırmacı
Katılım
22 Mart 2012
Mesajlar
8,770
Beğeni
13,744
Konum
İstanbul
Definecilikte kemikleşen bu safsatayı bırakıp, aklımızı beynimizi kullanmamız, çalışmalarımızı bilisel gerçekler üzerine inşa etmemiz gerekir. Müslüman biri putperest gibi davranış sergilememelidir. Çalışmalı, her geçen gün çalışmalarını modernize etmeyi asli bir görev gibi kabul edip ve bu şekilde davranmalıdır. Definecilik ile Arkeoloji arasında amaç ve hedef bakımında fazla bir farklılık yoktur, modern bir defineci gidip aklın mantığın kabul etmediği bir takım safsatalarla uğraşmayacak, Arkeoloji biliminin ana temellerini, kural ve metotlarını kullanarak çalışmaya başlayacak ve aynı şekilde çalışmasını bitirecektir. Aksi halde, zaman, mali, iş gücü kaybı yanında tarihi belge niteliğindeki bir çok dokümanı tahrip etmenin ötesine geçmeyecektir.

Bu güne kadar İslam Dini bu tür bir inancı şiddetle ret etmiş, bu tür inanmaları 10 büyük günah arasında ifade etmiştir. Yine gelişen bilimsel veriler içerisinde kabul görmeyen, yine bilim dünyasında gerçekle, ciddiyetle alakası olmadığından şiddetle ret edilen konulardandır.

Konuya kaynaklar bazında bakalım;

Anadolu kadınlarının (Nazar boncuğu) başlarına taktıkları metal süs eşyasına da tılsım denir. Baş süslemelerinde kullanılan tılsımın, kişiyi, nazar, iftira ve kötü ruhlardan koruduğuna inanılır (İbn Haldun, Mukaddime, çev. Z.K. Ugan Ankara, 1957, 111, 2 vd.). Tılsım gümüş, altın vb. değerli metallerden yapıldığı gibi, bunların taklitlerinden, mücevherlerden, deniz kabuklarından da olabilir. Tılsımın "Manî" inancıyla da ilişkisi bulunmaktadır. Anadolu folklorunda tılsım genellikle büyünün etkisini sağlayan araçları ifade eder. Define vb. gizli şeyleri bulmak, kapalı yerleri açmak için ehlinin bildiği sözlere veya vasıtalara da tılsım denir (Meydan Larousse, XIX, 11508). Bir başka inanış; bulaşıcı hastalıkların tesirini önlemek ve insanlarla hayvanların kötülüklerinden korkmamak için de tılsım yapılır (M.Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü, 111, 494).

Tılsım, insanları koruduğuna veya uğur getirdiğine inanılan tabiat veya insan eseri olan nesnelerin tamamını içine alır. Tılsımları insanlar bizzat kendileri üzerlerinde taşıyabilecekleri gibi, tesirli olması istenen arazi, dam çatısı, vb. yerlerde de saklayabilirler. İnsan yapısı tılsımlar, daha çok hayvan veya eşyaların küçük modelleriyle, üzerinde dinî yazılar bulunan madalyonlar ve yazılı kâğıtlardan oluşur. Bazı metal ve muskaların tılsım için kullanıldığı da oldukça yaygın uygulamadır.

Batıl inanışa göre tılsımların etkili olabilmesi, tabiattaki bazı güçlerle ilişki kurulmasına ve uğurlu bir zamanda dinî törenle yapılmasına bağlıdır Buna örnek; Antik Yunan ve Roma tapınaklarını gösterebiliriz. Tılsımdan medet ummanın mazisi oldukça eskilere gitmektedir. Papirüslerin incelenmesi Eski Mısır'da 75 kadar tılsımın mevcut olduğunu ortaya çıkarmıştır. Eski Mısır'da "Doğan Güneş" tılsımının, ölümden sonra yeniden dirilmeyi sağladığına inanılmıştır. Yine eski Mısır'da ölüyle birlikte gömülen "Menat" tılsımının, ölüyü tanrısal koruma altına aldığına kesin gözüyle bakılmıştır.

Hristiyanlık dünyasında da tılsımın çeşitli şekilleriyle kullanıldığı bilinmektedir. Bu kullanım, din adamlarının asırlar süren mücadelelerine rağmen hâlâ tam olarak önlenebilmiş değildir. Hristiyan halkın birtakım bâtıl inançlarından da kaynaklanan tılsım inancı, sihir, büyük ve efsunla beslenmektedir.

Yahudilikte uygulanan tılsım çeşitleri Hristiyanlık'tan çok daha yaygındır. Bunun nedeni, geç dönem Kabalacılarının tılsıma büyük ilgi göstermeleridir. Bundan dolayı tılsım hazırlamak hahamların görevleri arasında yer almıştır. Nitekim, lohusaya zarar verdiğine inanılan Lilit'ten korumak için doğum odasına tılsımlı eşyalar asılması, Yahudi toplumlarında hâlâ yaygın bir gelenek olarak varlığını sürdürmektedir (Ana Britannica, XX, 619).

Bazı değişik şekiller göstermekle beraber tılsım hemen her toplumda vardır. Eski Bâbil, Asur ve Persler'de tılsım bir teknik olarak uygulanmıştır. İslâm dışındaki bütün bâtıl ve muharref dinlerin tören ve âyinlerinde her zaman tılsımdan izler bulmak mümkündür. Birçok tarihçi ve sosyolog tılsımı, bâtıl ve muharref dinlerin bir parçası gibi ele almıştır. Tılsımla ilgili yazılı tarih öncesi bilgiler noksan olmakla beraber, Yunan ve Mısır papirüslerindeki bilgiler oldukça doyurucudur.

Türk toplumlarında tılsım ve tılsıma benzer uygulamaların mazisi İslâm öncesine kadar uzanır. İslâm'dan sonraki dönemlerde ise eski İran, Mezopotamya ve Mısır kültürlerinin tesiriyle tılsım az da olsa varlığını sürdürmüştür (Dinler Tarihi Ansiklopedisi, İstanbul, 1976, III, 606). Cahiliye dönemi Araplarında fal okları atmak, çeşitli anlamlara gelen taşlar dikmek, yıldızlara bakarak mana çıkarmak, birtakım kareler içinde harf veya rakamlar yazarak tılsım yapmak oldukça yaygın bir uygulama idi.

Anadolu'da tılsım ve tılsıma benzer uygulamalar, Hristiyanlık, eski putperest dinler ve komşu kültürlerin tesiriyle âdetâ kurumlaşmış, büyücülükle iç içe yürümüştür.

İslâm tılsım yapılmasını da, tılsıma inanılmasını da yasaklamış, medet umarak onu meslek edinmeyi şiddetle reddetmiştir. Ayrıca İslâm, tılsımın mucize ve keramete benzetilmemesine özen göstermiş, onu müşrik ve kâfirlere özgü bir faaliyet olarak değerlendirmiştir. İslâm'a göre tılsım, Allah'tan gelen bilgilere dayanmaz. Kur'an-ı Kerîm, tılsım ve ona benzer faaliyetleri bâtıl ve şeytan işi saymış (el-Âraf, 7/102), sâhir sözüyle de büyü ve tılsım yapanları kastetmiştir (el-Âraf, 7/109, 113; et-Tûr, 52/15; el-Hicr, 99/14-15). Hz. Muhammed'e gelen ilâhî vahye inanmayanlar ona sihirbaz, büyücü ve tılsımcı iftirasında bulunmuş ve sözlerini de sihir saymışlardır (el-Müddessir, 74/24).

Hz. Peygamber, yedi büyük günahtan birincisinin Allah'a şirk koşmak olduğunu açıklamış, ikincisi de "sihir ve tılsımla ilgilenmektir" buyurmuştur.
Kur'an-ı Kerîm ve Hadis-i Şerif'ler, Allah'ın iradesi dışında hiç bir kimsenin, hiç bir kimseye fayda veya zarar vermeyeceğini defalarca vurgulamış, tılsım yapan kişide olağanüstü bir güç bulunduğuna inanmayı kesinlikle reddetmiştir (el-Mâide, 5/90; Tâhâ, 20/69)

Yukarıdaki açıklamalarla birlikte tılsım olağan bir güç olmayıp, bir eşyayı korumak amacı ile yapılan koruyucu, saklama ve kamufle tabakası olarak kabul edersek olaya definecilik açısında bilimsel bir yaklaşım içinde olunur. Yani tuzak düzeneği, şaşırmaca yapılar, işaretler şifrelemeler gibi düşünmek aklın ve bilimsel bir gerçek olacaktır aksi halde bu inançla yaşamak sağlık, maddi ve manevi kayıplar içinde olacağımızı aklımızda çıkartmamak gerekir.
 

lLeon

Üye
Kullanıcı
Katılım
11 Kasım 2011
Mesajlar
39
Beğeni
12
Cevap: Tılsım nedir ? nasıl yapılır

Selamlar bozkurt ustam ellerinize sağlık güzel bir konuyu paylaşmışsınız..allah razı olsun.
 

TEVFiK

Üye
Kullanıcı
Katılım
11 Haziran 2012
Mesajlar
3,734
Beğeni
6,867
Konum
FETHİYE,MANİSA,İZMİR.
Paylaşım İçin Teşekkür ederim Saygılar
Tılsımın Çeşitleri Ve Büyük Tılsımlar'ı Yazıp Bir Konu Açayım Dedim Bendeki Şans Açamadım :D
1 Msn Atın Ondan Sonra Diyor bende maşşallah tam 13 tane attım bir daha baktım Anaaaa Yok, :D
Sizce Ben Nasıl Bir Konu Açabilirim??:confused:
Biliyorum Acemi Olmak Çok zor, Çok zor,
Saygılar..:)
 
Son düzenleme:

aliveli44

"Rüştü"
Forum Düzeni
Araştırmacı
Katılım
12 Haziran 2012
Mesajlar
10,726
Beğeni
19,602
Konum
Malatya
Cevap: Tılsım nedir ? nasıl yapılır

Güzel bir konu
Elinize sağlık:)
 

aliveli44

"Rüştü"
Forum Düzeni
Araştırmacı
Katılım
12 Haziran 2012
Mesajlar
10,726
Beğeni
19,602
Konum
Malatya
Cevap: Re: Tılsım nedir ? nasıl yapılır

Paylaşım İçin Teşekkür ederim Saygılar
Tılsımın Çeşitleri Ve Büyük Tılsımlar'ı Yazıp Bir Konu Açayım Dedim Bendeki Şans Açamadım :D
1 Msn Atın Ondan Sonra Diyor bende maşşallah tam 13 tane attım bir daha baktım Anaaaa Yok, :D
Sizce Ben Nasıl Bir Konu Açabilirim??:confused:
Biliyorum Acemi Olmak Çok zor, Çok zor,
Saygılar..:)
Ustam bu konudaki bilginizi
Bence geciktirmeden
Arkadaşlarımızla paylaşın lütfen:cool:
 

beytanya

Üye
Kullanıcı
Katılım
22 Temmuz 2012
Mesajlar
834
Beğeni
45
Konum
Ağrı
Cevap: Tılsım nedir ? nasıl yapılır

Elinize sağlık ustam, güzel paylaşım:cool:
 

TEVFiK

Üye
Kullanıcı
Katılım
11 Haziran 2012
Mesajlar
3,734
Beğeni
6,867
Konum
FETHİYE,MANİSA,İZMİR.
Cevap: Tılsım nedir ? nasıl yapılır

Selamunaleyküm
Haydi Sayın Ustalarım Şimdi Sizlere benim bildiğim kadarı ile bu tılsımlar konusunu Sayın Bozkurt Ustamın Başlatmış Olduğu ve Bizlere Sunmuş Olduğu Konusuna İlaveten bende 1-2-tane yazıyım dedim.
Definede Kullanılan Sihir ve Tılsım ; :(
Sihir ve Tılsımın Kaynağı Tam Olarak Bilinmemekte Beraber Eski Kaynaklardan Edindiğimiz Bilgiler Işığında Açıklamamız Gerekirse;
Sihir Belirli Sözcükler ve Kelimeleri Belirli Sayılarda Tekrar Ederek İnsanların Cinlere İstediğini Yaptırma Yöntemidir.
CİNLER;
Kur'anı Kerime Göre Cinler Ateşin Özünden Yaratılmış yani Enerji Yaratıklarıdır.
Bir Bedenleri Yoktur,Enerjiden Yaratıldıkları İçin Her Şekle Girebilirler. İnsanlarla aynı Dünyada ama farklı boyutta yaşarlar. İstedikleri Zaman kendi boyutlarından bizim boyutlarımıza geçemezler.
Bu geçişin gerçekleşebilmesi için İki boyut arasındaki belirli kapıların açılması gerekir.Bu kapıların açılabilmesi için Yukarıda bahsettiğimiz gibi kapıyı açacak olan kelimenin belirli bir sayıda belirli bir zaman tekrarlanması gerekir Bu kapıların açılması için başka bir yöntem ise;
Olağan Üstü bir halin örnek olarak savaş gibi bir olayın gerçekleşmesi gerekir.
Cinler İnsanlar Gibi nefis sahibidirler.
Doğarlar,Belirli bir zaman yaşayıp ölürler.
Evlenirler,
Çocuk Sahibi Olurlar,
Kendi Aralarında Kanunları,Örf,Adet ve Gelenekleri vardır.
Yaşadıkları Yerler,
Mezarlıklar,
Çöplükler,
Eski harabe binalar,
Su kenarları,
Kaya Oyukları,
Ateş, toprağın altı ve havadır.
İnsanların yedikleri her şeyi yiyebilirler,
Tezek,Kemik,Soğan kabuğu,gibi maddeler yerler.
Işıktan hızlı hareket ettikleri için çok uzak mesafeleri kısa zamanda kat ederler.
Cinlerin Müslüman Olduğu gibi Dinsiz Olanlarıda vardır.
Gömülen Definenin bulunduğu yere hapsedilen Cinler Müslüman değildir.
Cinlerde Kendi aralarında meslek gurupları vardır.İnsanlara Sihiri ve Tılsımı Öğreten Cinlerdir.
Cinlerden Haber Alma yıllardır. İnsanların Uğraşıdır. H.Z. Huhammed (S.A.V.) in Doğumuna kadar cinler Meleklerden çaldıkları bilgileri kahinler aracılı ile tam anlamı ile doğru olmamak kaydıyla İletirlerdi. Peygamber Efendimizin Doğumundan İtibaren ise cinlerin haber alma yolları kesildi Artık Cinler gelecekten haber veremezler Gecmişten haber verebilirler ama verdikleri haberler tam olarak doğru değildir.
Define hususunda cinlerden yararlanmak isteyen İnsanlar Başarıya Ulaşamazlar.
Birtek arazide definenin olup olmadığını ,define var ise Tılsımlı olup olmadığını tılsım var ise bu tılsımın nasıl çözüleceği hususunda cinlerden yararlanılabilir.
Sağlıklı Bilgiyi yanlızca Müslüman olan cinler verir.( Allah'u Alem) Cinlerin En Güçlülerine İfrit denir. İfritlerin hareket kabiliyetleri normal cinlerden daha fazladır. İfritler madde nakli yapabilirler. Kur'anda bu olay NemL Suresi Ayet :38,39,40,41,42.'de bildirilir Birde Kur'anı Kerim'deki bazı surelerin hadimleri olan cinler vardır.Bu cinler hadimleri oldukları sureyi belirli bir sayı ve perhiz neticesinde yardım eder ve bilgi verirler .Şayet İstenirse
Devamınıda yazabilirim Saygılar.:(
 

beytanya

Üye
Kullanıcı
Katılım
22 Temmuz 2012
Mesajlar
834
Beğeni
45
Konum
Ağrı
Cevap: Tılsım nedir ? nasıl yapılır

Tavukcu ustam ellerinize sağlık, teşekkürler:cool:
 

aliveli44

"Rüştü"
Forum Düzeni
Araştırmacı
Katılım
12 Haziran 2012
Mesajlar
10,726
Beğeni
19,602
Konum
Malatya
Cevap: Tılsım nedir ? nasıl yapılır

Ustam paylaşım için teşekkürler:cool:
 
Üst